Møte i Fordelingsutvalget

2014-05-15

Tredje møte vår 2014

OBS! Grunnet endringer i referatstil er det mulighet for at web versjonen av referatet inneholder feil og mangler. Spesielt feltene om deltagere og stemmerett.
Se orginalreferat vedlagt nederst på denne siden for korrekt info.

Referent: Mathias J. Johansen

Andre:

Referat:

Godkjenning av innkalling

Det er ingen innvendinger. Inkallingen godkjentnes

Godkjenning av agenda

Ingen innvendinger. Agendaen godkjennes.

Godkjenning av referat

Ingen innvendinger. Referatet godkjennes.

Avgjørelse angående forslag om veldedighetssøknader

Det bestemmes at vi behandler søknadene først og tar denne saken på slutten av møtet

 • Det har ikke kommet inn forslag til ny paragraf 10c i løpet av de to ukene siden forrige møte
 • Vi har ikke mulighet til å godkjenne et vedtektsforslag som formuleres i dag
  • Men vi har muligheten til å formulere ett og behandle det på sirkulasjon
 • Første forslag til formulering:
  • Hvis Fordelingsutvalget går med overskudd kan et et beløp intill summen av overskuddet for inneværende år gis ut til veldedighet. Fordelingsutvalgets samlede likvide midler skal ikke være under 1.000.000 NOK etter at pengene gis ut. Pengene må deles ut i henhold til retningslinjer for utdeling til veldedige formål.
 • Det nevnes at for at dette skal følge vedtektene til dagen@ifi og Navet så må dette gjennomføres på et vis slik at dette kommer studentene ved Ifi til gode. Derfor må det settes ned retningslinjer for hvilken type prosjekt som skal støttes og hvordan det skal deles ut og prosess for å velge.
 • Det nevnes at det mangler krav til oppfølging til prosjekt. Både hvordan dette skal gjøres og hvem som skal gjøre det.
  • Det foreslås at en en komité være ansvarlig for dette som settes ned av FU
  • Det nevnes at om en komité skal jobbe med dette bør denne komitéens eksistens festes i retningslinjene.
  • Komitéen bør være den samme som jobber med å samle inn søknadene.
 • Det må bestemmes om dette er noe somskaøl behandles likt som vanlige søknader eller om det *skal forgå gjennom direkte demokrati.
  • Det foreslås at dette må behandles på to etterfølgende møter for å sørge for at foreningene skal ha tid til å diskutere dette.
  • Det foreslås heller en tidsfrist for skilte for at dette skal tas opp. 14 dager er et forslag de fleste ser ut til å være fornøyd med.
 • Vedtektsforslaget og retningslinjene ønsket skrevet innen førstkommende mandag og at det skal behandles i løpet av 2 uker. Behandlingen med unntak av selve avstemmingen skal foregå på sirkulasjon.
  • Nytt møte settes fredag 13. juni.

Behandling av søknader

Fadderstyrets søknad om driftsmidler H14

 • Ifi skal støtte Ifi-blekka og premier. Resten skal komme fra FU.
 • Det foreslås at Fadderstyret også bør søke andre instanser senere og forsøke og søke mer fra Ifi
 • Innvilges enstemmig uten merknad

Fadderstyrets søknad om sponsing av t-skjorter

 • Instituttet vil ikke at det skal være sponsorer for fadderuka og derfor er søknadsummen på det fulle beløpet for t-skjortene
 • Det stilles spørgsmål til hvorvidt dette er noe som skaper mye verdi i form av samhold osv for studentene.
 • Hvis søknaden underkjennes ønskes det forslag til hvordan man kan bruke penger for å gi nok verdi til studentene
  • Det foreslås å lage mye liv i form av et større arrangement i løpet av fadderuka (f.eks et kantinearrangement)
 • Innvilges med 6 mot 1 stemme

CYBs søknad om prosjektstøtte til brettspill

 • Det er usikkerhet i om dette er noe CYB kan få fritak for MVA på. Hvis det er tilfellet vil MVA bli refundert til Fordelingsutvalget
  • Det kommenteres at det er fint om søknader går via økonomiansvarlig før de sendes inn slik at man er sikker på sånne ting.
 • Innvilges enstemmig uten merknad

CYBs søknad om prosjektstøtte til teknisk utstyr

 • Innvilges enstemmig uten merknad

FIFIs søknad om driftsmidler H14

 • Det kommenteres at registrering i frivillighetsregisteret ikke er noe man MÅ ha
  • Men hvis poenget med registreringen er å kunne få Grasrotandel fra Norsk Tipping
 • Det ønskes at dte spesifiseres antall deltagere for julebord i fremtidige søknader
 • Innvilges enstemmig uten merknad

  Eventuelt

  Møtet heves

Vedlegg:

 1. referat-2014-05-15.pdf
 2. retningslinjer for søknader.odt
 3. retningslinjer for søknader.pdf
 4. soknad_02_fadderstyret.pdf
 5. soknad_03_cyb_driftsstøtte_v2014.pdf
 6. vedtektsforslag.odt
 7. vedtektsforslag.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.