Møte i Fordelingsutvalget

2014-04-09

Andre møte vår 2014

OBS! Grunnet endringer i referatstil er det mulighet for at web versjonen av referatet inneholder feil og mangler. Spesielt feltene om deltagere og stemmerett.
Se orginalreferat vedlagt nederst på denne siden for korrekt info.

Deltagere med stemmerett:

Referat:

Agenda:

1. Godkjenning av innkalling

-godkjenne

2. Godkjenning av agenda

-godkjent

3. Godkjenning av referat fra forrige møte

.Godkjenne den

4. Behandling av søknader

4.1. Verdandes søknad om driftsmidler V14

Verdande søker om 7950kr Søknad godkjent. Til neste søknad vil FU kreve regnskap fra forrige semester.

4.2 CYBs søknad om prosjektsstøtte - GameJam V14

1500kr til pizza og snacks, allerede gjennomført

Godkjennes. Vil ha regnskap når man ettersender.

4.3 ProgNetts søknad om driftsmidler V14

ProgNett søker om 15.360,50 i driftsmidler og buffer

Godkjent

4.4 FUIs søknad om driftsmidler V14

FUI søker om 8649 i driftsmidler Godkjent

4.5 Foreningsfest V14

Foreningsfesten søker om 33.480.

4.6 Mikros søknad om driftsmidler V14

Mikro søker om 3950 i driftsmidler.¨ Godkjent.

5. Forslag til nye vedtekter

Gjennomgå

6. Eventuelt

 • PI:SK ønsker å trekke seg

Vedlegg:

 1. forslag_retningslinjer_for_søknader-koordinator.pdf
 2. old_soknad_3_prognett_v14.pdf
 3. referat.txt
 4. referat_2014_02_12.pdf
 5. retningslinjer for søknader.odt
 6. soknad_01_budsjettv14-verdande.pdf
 7. soknad_01_verdande_v14.pdf
 8. soknad_02_cyb_gamejam.pdf
 9. soknad_03_prognett_v14.pdf
 10. soknad_04_fui_v14.pdf
 11. soknad_05_foreningsfesten.pdf
 12. soknad_06_mikro_v14.pdf
 13. vedtektsforslag-koordinator.pdf
 14. vedtektsforslag.odt
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.