Møte i Fordelingsutvalget

2019-03-06

Første møte vår 2019

Referent: Andreas Nyborg Hansen

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

 • Ugyldig foreningskode: "maps,"

Andre:

Referat:

Møtet avholdes på Styremøterommet

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Enstemmig godkjent

Sak 2 Godkjenning av agenda

Langt inn sak: 4.7, 5.1 og 5.2 Enstemmig godkjent

Sak 3 Godkjenning av referat

Vedlegg fra forje møte var ikke lagt ved referatet. Dette er rettet opp i. Enstemmig godkjent

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 - Appsolutt

Appsolutt presenterer søknaden muntlig.

 • Diskusjon
  • Spørsmål på hva kurs på matnat innebærer.
   • De arrangerte kun GIT kurs i en kursrekke arrangert av matnat.
  • Spørsmål om arrangement som ikke rettet ifi-studenter direkte skal kunne få støtte fra FU.
   • Det poengteres at de kun søkes for støtte til arrangemntet for ble arrangert på ifi. Ikke resten av kursrekken.
   • Det forslås at problemstillingen om arrangement på ifi som ikke direkte rettet mot ifi studenter skal kunne få støtte eller ikke ved et senere tidspunkt.
  • Har det blitt søkt andre støtteordninger?
   • Nei, vi søker kun for GIT kurset som er holdt på ifi av FU.
 • Merknader
  • Ingen

Enstemmig godkjent støtte på 4000kr

4.3 - Toast semesterstøtte

Toast presenterer søknaden muntlig.

 • Diskusjon
  • Det påpekes at Digitus ikke fikk like mye penger til kake sist de kjøpte.
   • Dette var da mindre kate til ferre persjoner.
 • Merknader
  • Ingen

Enstemmig godkjent støtte på xxx

4.4 - Mikro semesterstøtte

Mikro ønsker å øke søknadsbelpet med 80 kr.

 • Diskusjon
  • Spøsmål om lenge de TOD talks
   • Det er en helaften
 • Merknader
  • Ingen

Enstemmig godkjent støtte på 8625

4.6 - Digitus prosjektstøtte

Digitus presenterer søknaden muntlig.

 • Diskusjon
  • Rollup skal kjøpes via dagen.
 • Merknader
  • Det gis ikke penger til rollup, da denne skal kjøpes via dagen.

Enstemmig godkjent støtte på 515 + rollup som kjøpes via dagen@ifi

4.7 - Støtte ifiavis

DDigitus presenterer søknaden muntlig.

 • Diskusjon

 • Merknader

  • Dette er et nød lån.
  • Enstemmig godkjent lån på 5500

5 Eventuelt

5.1 Allmøte

Det minnes om t det er allmøte den 7.03.19 ### 5.2 Neste møte
Onsdag 13.03.19

Vedlegg:

 1. søknad-01-appsolutt-kurs_og_workshop.pdf
 2. søknad-02-toast-semesterstøtte.pdf
 3. søknad-03-mikro-semesterstøtte.pdf
 4. søknad-04-digitus-prosjektstøtte.pdf
 5. vedlegg-03-mikro-aktivitetsplan.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.