Møte i Fordelingsutvalget

2018-12-05

Fjerde møte høst 2018

Referent: Andreas Nyborg Hansen

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

Referat:


Sted Awk 16:15

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Enstemmig godkjent uten merkad.

Sak 2 Godkjenning av agenda

Enstemmig godkjent med merkad.

Sak 3 Godkjenning av referat

Enstemmig godkjent uten merkad.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 - Digitus

Diskusjon:

 • Digitus må betale for ansatte i CYB. CYB viser til at om det skal være gratis leie så må det minst være en skjenkemester fra foreningen som må ha fått riktig opplæring fra CYB. Resten av bar persjonelle trenger ikke å ha bar erfaring. Om foreningen kan stille med dette, så kan en slippe leie av personalet. CYB tar selvkritisk på at dette er noe de kan bli flikere til å informere de andre foreningene om.

Merknader: Forslag om å støtte med 1500kr, da de ikke skal være behov å leie personalet fra CYB.

Godkjenning enstemmig med merknader - 1500 kr

4.2 - CYB50 uken

Diskusjon:

 • Noen spørsmål rundt kostnadspostene. Adrian utdyper ved behov. Det blir antageligvis Toast.

Merknader:

 • Ingen

Godkjenning enstemmig med merknader - 96 750 kr

Sak 5 Eventuelt

5.1 Hytte snakk

UPDATE: Vi har meldt inntresse.
Diskusjon:

 • Litt snakk om at det er mye som burde være på plass før vi kjøper en eventuel hytte. Dette er ting som:
  • Oppussing
  • Eierskap
  • Organisering
 • Vi må ha et greit system på plass slik at det ikke blir mye arbeid på få personer.
 • Det burde bli satt opp en liste over alt som gjøres.

5.2 Stiftelse snakk

Koordinator informerer om hva en skal gjøre for å danne en stiftelse. Mer skriftlig info kommen en annen gang.

5.3 Fond snakk

Dagen, med Thor, skryter av at de har mye penger, og deler av det er i fond. Utvalget er enig i at de gjør en god jobb som index-aksje-spekulanter.

Vedlegg:

 1. søknad-01-digitus-eksamensfest.pdf
 2. søknad-02-cyb-CYB50_uke.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.