Møte i Fordelingsutvalget

2017-10-12

Andre møte høst 2017

Referent: Andreas Nyborg Hansen

Deltagere med stemmerett:

Andre:

 • Koordinator, Nikolas Papaioannou
 • Okonomians, Andreas Nyborg Hans
 • Annet, Joshi

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent

Sak 2 Godkjenning av agenda

Agenda ble godkjent

Sak 3 Godkjenning av referat

Andreas hadde glemt å legge ut på nettsiden.

Sak 4 Behandling av søknader

Sak 4.1 Mikro

 • Poker kveld
  • Mikro utdyper fra søknad.
 • Juleølsmaking
  • Samme som i fjor. Men ikke leie av lokaler, lokaler fra i fjor er ikke til utleie lenger. Ønsker gjerne penger til lokaler, dette er ikke lokalisert enda.
 • Ettersøker om Mikrofest
  • Var vellykket, utdyper hvorfor muntlig.
  • Cyb kunne ønske seg regnskap fra arrangementer

Enstemmig vedtatt søknad i sitt fulle.

4.2 Applitude

 • Utdyper søknad muntlig.
 • Arrangementer er mer populært enn antatt, så deler av beløpet er ettersøknad for mat.

Enstemmig vedtatt søknad i sitt fulle.

4.3 Homebrew

 • Utdyper søknad muntlig
 • Kommentarer
  • Hva får knowit for dette?
   • Ingenting, de har noen ildsjeler og lar oss bruke noen gamle lokaler.
  • Skal dere ha engen anndel?
   • Nei, studielaben var skeptisk til egenandel så vi holder denne på 0. Men styret har mulighet i vedtektene å sette en egenandel.
  • Spørsmål om vedtektene ligger ute, og mer spesielt, hva skjer om foreningens legges ned.
   • Da går alle eiendeler til FU.
   • Vedtekter ligger ikke på nett pr dags dato
  • Store deler av søknaden er eiendeler, hvor skal alt dette oppbevarer og hvordan skal dere ta vare på eiendeler.
   • De får låne lokaler av Knowit hvor de kan oppbevare utstyr.
  • Har Homebrew snakket med bryggelauget på nuff? De har mye utstyr , kompetanse og miljø for hjemmebrygging.
   • Kommentar, det er også bryggelauget på RF og Kjemi.
   • Nei, ønsker å starte eget miljø på ifi. Tar kontakt om de ønsker hjelp / tips.
  • Skal det være mulighet for å låne utstyret deres?
   • Ja, så lenge utstyret er ledig skal dette være mulig.
  • Flere medlemmer av utvalget ønsker at de skal være en medlemsavgift.
 • Forslag om å kreve at Homebrew innføre 50kr medlemsavgift for å få støtte fra FU. Anses som en minimum symbolsk sum for å vise dedikasjon.

Endringer i søknad:

 • Sum for korn kit justeres ned til 400kr
 • Utvalget krever en medlemsavgift på 50kr
 • Resten av søknaden blir godkjent som den er.
 • Nytt søknadsbeløp blir 9555kr.

Nytt beløp på 9555kr godkjent enstemmig.

4.4 Maps

 • Liten diskusjon om honorar til forelesere er greit. Så lenge det er en ekstern foredragsholder og nøktern beløp er dette OK.
 • Styker post til møtemat siden dette går inner styremiddag.

Søknad enstemmig godkjent

4.5 List

 • Hadde søkt om for mye penger for arrangement som ble holdt mellom søknadsfrist og møte. Søknad reduseres til 700 kr

Enstemmig godkjent 700 kr

Sak 5 Eventuelt

Sak om vedtekter

Koordinator foreslår at vi konkretiserer i vedtektene hva “foreninger tilknyttet ifi” betyr. Viktig at alle vet at dette er en definisjonssak for FU, og ikke UiO / ifi / studielaben.

CYB 50

Joshi informerer FU om CYB-50. Cyb vil sende inn en intensjonserklæring i løpet av året.

Vedlegg:

  Rediger

  Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.