Møte i Fordelingsutvalget

2017-06-07

Fjerde møte vår 2017

Referent: Andreas Nyborg Hansen

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkallinga ble godkjent

Sak 2 Godkjenning av agenda

Agenda ble godkjent

Sak 3 Godkjenning av referat

Referat fra forrige møte ble godkjent

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 - Mikro - Prosjekt

Mikro forklarer søknaden til utvalget. Utdyper med en handleliste til hyttetur. Kan finnes i drive mappe til søknad

 • Diskusjon
  • CYB, Pins kommer til å åpne for at andre linje forninger også starter med dette. Et dette OK for utvalget?
  • CYB, På hyttetur, er bærehjelp posten dekking av en natt leie for de som hjelper med å bære?
   • Mikro Ja.
   • CYB, Dette burde kanskje være en dugnad, eller tatt av egen lomme.
   • Mirko, vi trenger dette siden grilling på starte 05.00 om morningen.
   • CYB, Retningslinjene sier maks 50% av alkohol poster. Ønsker å endre posten slik at de følger retningslinjene. Ønsker å senke fra 1600,- til 800,-.
 • Merknader:
  • Senker olympiaden posten til 150,-
  • Senker Vin posten til 800,-

Godkjennes enstemmig

4.2 - * IFI-Sjakk - prosjekt

 • Diskusjon
  • Dagen, spør om lagerplass
  • Ifi Sjakk, det skulle stå på biblioteket, må finne ny plass

Godkjennes i sin helhet.

4.3 - * CYB - Driftstøtte

 • Diskusjon
  • Spørsmål om underskudd. Og hva støtten skal gå til.

Godkjennes i sin helhet enstemmig.

4.3 - * CYB - Ettersøknad *

 • Merknader:
  • Bedre dokumentasjon.
  • Bedre planlegging neste gang.

Godkjennes i sin helhet enstemmig.

Vedlegg:

 1. søknad_01_mikro_ymse.pdf
 2. søknad_02_ifi_sjakk_hagesjakk.pdf
 3. søknad_03_ifi_sjakk_ettersøknad_mesterskap.pdf
 4. søknad_04_cyb_driftstøtte.pdf
 5. søknad_05_cyb_ettersøknad_midtveis.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.