Møte i Fordelingsutvalget

2020-06-15

Femte Møte Vår 2020

Referent: Cornelia D. Vassbotn

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

Referat:

Det femte og siste møtet i Fordelingsutvalget våren 2020 blir igjen holdt over Zoom, mandag 15. juni, klokken 16:15.
Merk ny møtelink da jeg ikke får den forrige til å fungere som jeg vil! Vel møtt!

https://uio.zoom.us/j/8756245350?pwd=RXF0Z2x2eGhlQlViaXZ2dFpqS1RoQT09 Meeting ID: 875 624 5350 Password: 442401

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent.

Sak 2 Godkjenning av agenda

Godkjent.

Sak 3 Godkjenning av referat

Godkjent.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 Driftsstøtte - iFriluft

Spørsmål om hva utgifter fra medlemskontigent skal gå til. iFriluft svarer at dette er for å unngå støttemedlemmer og pengene skal gå til bankutgifter og arrangementer. Spørsmålet fra FUI om prisen til nettsiden, iFriluft svarer at dette er pris for å få vips integrert i nettsiden. Spørsmål om medlemskontigent fra List. iFriluft svarer at håpet er å komme seg litt rundt, og kontigenten reflekterer dette. Digitus lurer på om det fins billigere løsninger enn vipps integrert i nettsiden, iFriluft svarer at de har sjekket noe rundt med andre løsninger og med gebyrer blir dette det enkleste. Spørsmål fra List om det er mulig å utsette noe av utgiftene for å finne ut av hvordan responsen til studentforeningen blir. iFriluft svarer at de håper at enkelthet og profesjonalitet fører til bedre respons og flere foreninger med god nettside.

Fui foreslår at posten om flagg skal fjernes fra søknaden, dette fordi det er vanlig at promoteringsmatriell først blir godtatt ved aktivitet over tid. Fui foreslår å fjerne denne posten. Avstemning over om promoteringsflagg fjernes fra søknaden: Vedtatt, 7 ja mot 1 nei.

Søknadssummen endres da til 699 kr. Vedtatt. 7 ja mot 1 nei. Revidert søknad godkjent.

4.2 Prosjektstøtte - Mikro

Mikro endrer søknadssummen til 8862kr. Bærehjelp fjernes. Bacheloravslutning alternativ 2 fjernes også, dette fordi Mikro har fått penger fra instituttet. Fui foreslår å fjerne heldress, da dette kun har humorverdi. Mikro anarkjenner at det først og fremst er for god stemning.

Avstemning søknad uten heldrakt: 6 mot å endre søknad uten heldrakt, 2 for å endre søknad. Ikke vedtatt.

Avstemning om original søknad, 6862 kr Enstemmig vedtatt. Søknad godkjent.

Endring av retningslinjer for eiendeler

Utvalget står i en annen økonomisk situasjon en da retningslinjene ble tegnet, og det har derfor kommet forslag om å endre utvalgets posisjon rundt eiendeler.

Gjeldende retningslinjer rundt eiendeler:

  1. Det gis i utgangspunktet ikke støtte til eiendeler ved mindre de er veldig naturlig for foreningens drift og foreningen kan vise til stabil drift over tid og en evne til å ta ansvar for eiendelene på et godt vis.
    1. Eksempler på ting som har blitt avvist er sparkesykler, brettspill og bøker.
    2. Eksempler på unntak fra dette er multikopter-utstyr til Rotor, robot-utstyr til Mikros Konstruksjonslaug, sjakkbrett og klokker til Ifi-sjakk, fotball til FIFI, kaffekvern til CYB.

Foreslått endring:

  1. Ved søknad om eiendeler stilles særskilt krav om begrunnelse, slik at utvalget kan stole på at gjenstandene vil komme studentmassen til gode. Det bør foreligge en plan for oppbevaring og vedlikehold, og foreningen bør kunne vise til stabil drift over tid. Ved oppstart av nye foreninger kan spesielt hensyn vises for eiendeler som er veldig naturlig for foreningens drift.

Koordinator har selv skrevet forslaget til ny paragraf, og den er først og fremst ment som eksempel på hva en endring kan bli. Vi ønsker diskusjon rundt om endringen i det hele tatt er ønskelig, og hvordan den endelige retningslinjen bør se ut.

Referat: Positivt til endring. Defi lurer på hvordan “over tid” er definert, dette er ment som at utvalget selv skal kunne bestemme. Digitus foreslår et register over de forskjellige eiendommene til de forskjellige foreningene. Spørsmål rundt om retningslinjer om avklaring ved ødelegging av eiendeler. Forslag til løsning om dette ved neste møte, samt register.

Avstemning for å endre til foreslått ny retningslinje: Enstemmig vedtatt. Søknad godkjent.

Diskusjon rundt høstens pengebruk

FUI har foreslått en diskusjon rundt pengebruk i FU denne høsten. Covid-19 har fått stor innvirkning på inntektene til Fordelingsutvalget i løpet av våren, og det vil sannsynligvis fortsette også til høsten. Likevel har FU godt med middler på bok, og det kan være at foreningene får en ekstra viktig rolle for studentmiljøet under det neste semesteret på grunn av alle begrensningene. Ønsket med diskusjonen er å komme frem til en felles idé rundt hvor mye foreningene tenker de bør endre pengebruken sin.

Referat: Mikro sier at det kanskje ikke er så lurt å begrense pengebruken, det er enda mer viktig å holde hjulene i gang for de nye studentene til høsten.

Dagen forteller at Dagen@Ifi ikke kommer til å bli som vanlig, men blir avholdt ved hjelp av zoom-rom. Her blir det en kraftig reduksjon. Navet forteller at de har satt opp semesterplanen som vanlig, og ingen plan for stor reduksjon av inntekter.

Progsys og Digitus sier seg enig at vi skal fortsette som før, og at fordelingsutvalget har mye penger og viktig å skape et godt sosialt semester. Linjeforeningene er enig at aktivitet skal oprettholdes selv færre inntekter.

Eventuelt

Neste møte: Mulighet for sirkulasjonssaker før fadderuka. Møte på høsten, ikke alt for lenge etter oppstart.

Vedlegg:

  1. soknad-01-ifriluft.pdf
  2. soknad-02-mikro.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.