Møte i Fordelingsutvalget

2020-05-04

Fjerde Møte Vår 2020

Referent: Jeanette Kirkerud

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

Referat:

Det fjerde møtet i Fordelingsutvalget våren 2020 blir igjen holdt over Zoom, passende nok den 4. mai klokken 16:15. Merk at det er ny møtelink, da jeg ikke brukte UiO-bruker sist. Vel møtt!

https://uio.zoom.us/j/63825773895?pwd=ZUxnSWpUQTNnVnk4aFpQejdKb3crUT09 Meeting ID: 638 2577 3895 Password: 009916

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent.

Sak 2 Godkjenning av agenda

Godkjent.

Sak 3 Godkjenning av referat

Godkjent.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 Semesterstøtte V2020 - IFI-Podcast

Enstemmig vedtatt. Søknad godkjent.

4.2 Prosjektstøtte Ettersøknad - Digitus

Digitus kommer med oppklaring i tallene på søknaden og vedleggene. Det står oppført 1060,- for hostellet i søknaden, men i vedlegget står det 964,- for hostellet. Dette skyldes en valutaomgjøring fra svensk krone til norsk krone. Totalsummen for søknaden nedjusteres til 3270,-

Mikro spør om beløpene ikke er returnerbare. Digitus forteller om tilbud fra hostellet om å booke om overnattingen til ny dato, men dette er ikke ønskelig.

FUI spør om det er mulig å få refusjon fra reiseforsikring. Digitus har ikke kjøpt reiseforsikring, men personen som la ut for kjøpet har mulighet til å ta det på sin egen reiseforsikring, noe som kan gi en reduksjon på et par hundre kroner.

Digitus informerer at de har undersøkt andre muligheter, og tenker derfor å høre med SiO om deres nye ordning. Digitus har alt fått beskjed fra SiO om at de ikke vil være prioritert, men tenker likevel å prøve. Om søknaden skulle gå igjennom vil søknadssummen tilbakebetales til FU.

Revidert søkandssum: 3270,- Enstemmig vedtatt. Søknad godkjent.

Eventuelt

Vedlegg:

  1. soknad-01-ifipodcast.pdf
  2. soknad-02-digitus.pdf
  3. vedlegg-01-digitus.pdf
  4. vedlegg-02-digitus.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.