Møte i Fordelingsutvalget

2020-02-25

Andre møte vår 2020

Referent: Andreas Nyborg Hansen

Deltagere med stemmerett:

Referat:

Det andre møtet i fordelingsutvalget dette semesteret holder sted på Awk, tirsdag 25/02 klokken 16:15. Vel møtt!

Om noen foreninger har saker som de ønsker å ta opp i utvalget, som diskusjonsaker rundt retningslinjer eller liknende, er dette er godt møte å ta dette på da vi har en kort agenda.

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Godkjent.

Sak 2 Godkjenning av agenda

Ingen tillagte saker, godkjent.

Sak 3 Godkjenning av referat

Godkjent.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 - LIST - Semestersøknad

Enstemmig godkjent.

4.2 - VIFI - Semestersøknad

Kommer spørsmål om VIFI har tenkt å bli IFI-forening. Mikro påpeker at det ikke kreves for å søke, men at det må være aktivitet hovedsakelig på Ifi.

Hvorfor trengs det 599,– til volleyballer?

VIFI svarer at de har lyst på god kvalitet på volleyballene.

Hvordan er det med lagring av Volleyballer?

VIFI svarer at de vil ha samme ordning som FIFI.

Noen grunn til at de ikke gjør det via SiO?

VIFI svarer at de allerede gjør dette, men at ballene spesifikt er for strandvolleyball.

Navet spør om styremiddag og mengde aktivitet.

VIFI har ukentlig aktivitet.

Avstemning:

Enstemmig godkjent.

4.3 - Mikro - Prosjektstøtte

Enstemmig godkjent.

4.4 - Medaljer - Prosjektstøtte

Bjørn Henrik fremmer forslag.

Hva skal man få medaljer for, og hvorfor:

  1. Per kalenderår. Flere verv på et år teller bare som ett år.
  2. Intern og styremedlem skal likestilles

Hvordan skal opplegget fungere?

Det er tiltenkt at det skal kunne kjøpes eller gis ut på foreningsfesten og Ifi-gallaen.

Bjørn Henrik ønsker en diskusjon rundt hvorvidt man ønsker å gå for egenandel.

LIST ønsker å påpeke at det er litt rart å starte på år 0, med tanke på at det vil vanne ut verdien av en medalje.

DEFI påpeker at medaljene ikke skal være hovedmotivasjonen for å bidra til foreningslivet.

Bjørn Henrik svarer at det skal fungere som en bonus, ikke være hovedintensivet for hvorfor man sitter der.

FUI mener at det oppleves litt som en deltagerpremie, og at det ikke blir så mye stas.

LIST spør om det er noe som faktisk kommer til å motivere folk, eller er det fordi vi vil belønne oss selv med medaljer?

Mikro ønsker å fremme forslaget om at alle starter fra scratch, slik at kjernen ikke blir at de som fremmer dette forslaget bare ønsker å ha kule medaljer.

Bjørn Henrik sier at i starten var det fokus på at det i starten skulle være lav terskel for å skaffe medalje, så dette er ikke tanken bak uansett. Vil også at man skal kunne vise hvilken innsats man har gitt i foreningslivet på en eller annen måte.

Hvis alle skulle startet på 0 år, så er det veldig mye her som ikke trengs å søkes om. Det ville tatt 3 år før noen ville blitt kvalifisert til gullmedaljen. Når noe først innføres, burde det gjøres riktig, og Bjørn Henrik mener at dette innebærer at man gir medalje til de som fremdeles er aktive, og gir det retroaktivt til dem.

Koordinator kommer med innspill om hvordan Online (forening fra Trondheim) gjør det, hvor alle som gjør et rituale kan få en medalje for å delta.

Bjørn Henrik har hatt kontakt med noen fra Online, og nevner litt om erfaringen deres på dette området. Online har en “kompileringsdalje”, som de kaller den, hvor verv også står. Siden Ifi-foreninger er såpass spredd fungerer dette dårligere, så dette er ikke tiltenkt.

Mikro påpeker at Online er ganske tilbakeholdende når det gjelder medaljer sammenliknet med andre Trondheimsforeninger.

Digitus spør om det er gjort undersøkelser om hvorvidt det faktisk er noe folk vil ha.

Bjørn Henrik har pratet med mange, og de fleste han har pratet med var veldig positive. Det var også et møte (der riktignok kun 14 møtte opp) der alle deltakende var veldig positive.

LIST spør om funker på dagen@ifi og interne i Escape skal få medalje for arbeidet de gjør, og det blir neppe noe særlig verdi da.

Bjørn Henrik har lyst å gi til interne, og at det må formaliseres med tanke på hva definisjonen av en intern faktisk er.

Defi synes at det ikke virker som at det vil bli noe hedring. Det hadde vært kult om det faktisk hadde noe for seg utenom at man bare får det.

ProgSys påpeker at det er veldig forskjell på 0-års medaljer 5-års medaljer.

Mikro kommer med innspill om at man ikke må undervurdere betydningen av en deltagermedalje.

ProgSys spør om hvordan man gjør det i Trondheim med tanke på egenandel og betaling.

Bjørn Henrik nevner at det kommer an på forening og medalje. I Omega får man startmedaljen gratis. Hvis du mister den, må du betale en symbolsk sum for å få en ny.

Koordinator påpeker at oppbygningen i Trondheimsforeningene er mer som at alle foreningene skulle vært en og samme, og at budsjettet formes deretter.

Bjørn Henrik har ingen nøyaktig sum på hvor mye det vil koste med nye runder av bestilling.

Mikro lurer på gitt at man kutter ut år 0, hvis prisen stiger, hva blir det da?

Bjørn Henrik sier at prisen varierer mest med medaljene.

Mikro påpeker at man heller kan bestemme seg akkurat for hvordan man deler det ut senere.

FUI synes at man ikke skal fjerne den på 0 år, men at den skal holdes kun til styrer.

Det virker som at diskusjonen egentlig baserer seg på hvordan man skal organisere det, ikke hvorvidt man har midler til det. Hvis det er enighet om pengene, men ikke om detaljene i utdeling, er dette noe man kan gjøre i etterkant om foreningene har lyst til å støtte forslaget?

Hvis man går for det, og så senere sier stopp, hvor dyrt blir det?

Bjørn Henrik svarer at det blir like dyrt som søknaden.

ProgSys sier at dersom det blir enighet om 100% egenandel, burde man kanskje legge til en klausul om at FUI ikke kan bruke midlene på andre ting (som middag til 60000).

Mikro tror at egenandel vil føre til seig oppstart. FUI og ProgSys er helt enige.

Koordinator har tolket diskusjonen slik at man stemmer om søknaden i sin helhet, men at man må ha et møte i etterkant for å bestemme hvordan utdelingen skal foregå.

7 for 1 mot 2 avholdende

Søknaden er godkjent.

Bjørn Henrik har lyst at det skal drives litt promotering rundt saken.

Sak 5 Oppdateringer av vedtekter

Noen endringer til vedtekter som vil bli presentert på Allmøtet. Ber om at utvalget kommer med sin innstilling til endringene.

Se utkast her

Endringer:

  • Noen redaksjonelle oppdateringer. (Skivefeil og tegnsettingsfeil)
  • Endret økonomiansvarlig til sekretær.
  • Oppdatert utvalgets medlemmer.
  • Endret defenisjonen av ifi-student til å ligne resten av studentforeningene.

Referat:
“Husk å endre navn fra Prognett til ProgSys.” - ProgSys

Eventuelt

Nada.

Vedlegg:

  1. soknad-01-LIST.pdf
  2. soknad-02-VIFI.pdf
  3. soknad-03-mikro.pdf
  4. soknad-04-medaljer-nytttilbud-fui.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.