Møte i Fordelingsutvalget

2020-02-25

Andre møte vår 2020

Referent: Andreas Nyborg Hansen

Referat:

Det andre møtet i fordelingsutvalget dette semesteret holder sted på Awk, tirsdag 25/02 klokken 16:15. Vel møtt!

Om noen foreinger har saker som de ønsker å ta opp i utvalget, som diskusjonsaker rundt rettninglinjer el. er dette er godt møte å ta dette på da vi har en kort agenda.

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Sak 2 Godkjenning av agenda

Sak 3 Godkjenning av referat

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 - LIST - Semestersøknad

4.2 - VIFI - Semestersøknad

4.3 - Mikro - Prosjektstøtte

4.4 - Medaljer - Prosjektstøtte

Sak 5 Oppdateringer av vedtekter

Noen endringer til vedtekter som vil bli presentert på Allmøtet. Ber om at utvalget kommer med sin instillig til endringene.

Se utkast her

Endringer:

  • Noen redasjonelle oppdateringer. (Skivefeil og tegnsettingsfeil)
  • Endret økonomiansvarlig til sekretær.
  • Oppdatert utvalgets medlemmer.
  • Endret defenisjonen av ifi-student til å ligne resten av studentforeningene.

Eventuelt

Vedlegg:

  1. soknad-01-LIST.pdf
  2. soknad-02-VIFI.pdf
  3. soknad-03-mikro.pdf
  4. soknad-04-medaljer-nytttilbud.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.