Møte i Fordelingsutvalget

2017-09-20

Første møte høst 2017

Referent: Andreas Nyborg Hansen

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent

Sak 2 Godkjenning av agenda

Agenda ble godkjent

Sak 3 Godkjenning av referat

Andreas hadde glemt å legge ut på nett.

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 Fadderstyret

 • Utdyper fra søknad.
 • Dagen kommenterer at regnskapet ikke helt stemmer overens.
  • Dette er grunnet at studielaben ikke har betalt ut enda.
  • Mye surr i regnskap

Utvalget bestemmer å utsette søknaden til neste møte. Med forbehold at regnskapet er i orden.

4.2 CYB Galla

 • CYB forklarer søknad
 • Mikro spør om hvorfor det ikke er regnskap for 2017. Dette er en feil fra CYB. Andreas kommer med regnskap.

Enstemmig innvilget i sin helhet.

4.3 Mikro

 • Utdyper søknad
 • Spørmål rundt om t-skjorter er eiendeler.
 • Ønske om at poster skal behandles hver for seg

Bygge bonanza innvilget enstemmig Mikro talk innvilget enstemmig. Enstemmig invilget med forbehold at at det er de 50 første fra 50 Bank utgifter enstemmig innvilget Styremiddag enstemmig innvilget

4.4 Cybernetisk Selskap POS

 • Andreas forklarer søknad og bakgrunn
 • Utvalget mener dette en er sak som burde gå til kulturstyret og ikke FU.

Utvalget bestemmer enstemmig å innvilge beløpet som et lån, med forbehold om at CYB søker Kulturstyret. Utfallet av KS søknaden avgjør om beløpet skal bli betalt tilbake til FU, eller om beløpet blir gjort om fra lån til støtte.

4.5 DEFI

 • Utdyper søknader
 • Påpekes at søppelbøtte vil bli borte siden disse ikke er lov til å ha i klasserom av renhold
 • CYB påpeker at om DEFI stiller med funker eller samarbeider med CYB om hattefest så går denne utgiften vekk.

Støtte leie av escape på hattefest 1 for, 7 mot, ikke innvilget Enstemmig avslag på søppelbøtter inntil godkjennelse fra renhold. Resten av søknad enstemmig innvilget*

Vedlegg:

  Rediger

  Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.