Møte i Fordelingsutvalget

2014-06-13

Femte møte vår 2014

OBS! Grunnet endringer i referatstil er det mulighet for at web versjonen av referatet inneholder feil og mangler. Spesielt feltene om deltagere og stemmerett.
Se orginalreferat vedlagt nederst på denne siden for korrekt info.

Referent: Ole Kristian Rosvold

Andre:

Referat:

Godkjenning av innkalling

Det var ingen innvendinger. Innkallingen ble godkjent.

Godkjenning av agenda

Det var ingen innvendinger. Agendaen ble godkjent.

Godkjenning av referat

Det var ingen innvendinger. Referatet ble godkjent.

Behandling av søknader

Multikopterforeningens søknad om driftsmidler H14

PING stilte på forhånd seg kritiske til søknaden og stemte i mot. Søknaden godkjennes uten merknader.

Fadderforeningens søknad om omfordeling av penger

  • Det ble kommentert at det er viktig å klarere med studieadministrasjonen og teknisk avdeling.
  • Det ble kommentert at det er mulig å få refundert kostnader til vektere fra fakultetet, dette må undersøkes nærmere og en eventuell refusjon blir tilbakeført FU. Søknaden om omfordeling godkjennes uten merknader.

Avstemming over ny vedtekt

Vedtektforslag:

Dersom Fordelingsutvalgets årsregnskap ender med overskudd, kan et beløp inntil summen av overskuddet deles ut til veldedighet det påfølgende året. Fordelingsutvalgets samlede likvide midler skal ikke være under 1.000.000 NOK etter at pengene deles ut. Pengene må deles ut i henhold til retningslinjer for utdeling til veldedige formål. Det ble også gjennomgått de medfølgende retningslinjer. PING stilte på forhånd seg kritiske til den nye vedtekten og stemte i mot. Vedtektsendringene og retningslinjene ble godkjent uten merknader.

Økonomi V2014

Det ble orientert om den økonomiske situasjonen i FU og tildeling av midler hittil i år.

Eventuelt

Det vil fra og med neste semester settes opp tider for tre møter i starten av semesteret. Dette for å få bedre behandlingstid på søknader.

Møtet ble hevet.

Vedlegg:

  1. agenda.txt
  2. fordelingsutvalget_referat_20140613.pdf
  3. fu søknad multikopter vår 2014.docx
  4. referat 2014-05-30.pdf
  5. soknad_01_multikopter_v2014-rotor.pdf
  6. soknad_02_fadderstyret_omfordeling.pdf
  7. Økonomi_2014.ods
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.