Møte i Fordelingsutvalget

2016-06-10

Fjerde møte vår 2016

Referent: Andreas Lind-Johansen

Deltagere med stemmerett:

Representanter og observatører ikke til tilstede:

 • FUI
 • Ugyldig foreningskode: "pisk"
 • Ugyldig foreningskode: "studentavis"

Andre:

Referat:

Sak 1 Godkjenning av innkalling

Innkallinga ble godkjent

Sak 2 Godkjenning av agenda

 • Applitudes søknad blir ikkje behandlet

Agenda ble godkjent

Sak 3 Godkjenning av referat

Referat fra forrige møte ble godkjent

Sak 4 Behandling av søknader

4.1 - Maps- prosjekt

 • Merknader:
  • Pizza-posten er over 80kr/person. Kuttes ned til 1680 kr

Godkjennes med merknad - 3.856 kr av 4056,20 kr

4.2 - Mikro - prosjekt

 • Merknader:
  • Støtter ikkje sengeplasser/hytteleie, men forutsetter at det fortsatt er ein hyttetur
  • Støtter 5670 kr av dei resterande 7670 kr

Godkjennes med merknader - 5.670 kr av 7670 kr.

4.3 - Fadderstyret - semester

 • Diskusjon:
  • Veldig mykje penger til premier, forklarer at dei 6000 kr til premier frå Studielabben skal brukast til andre ting.
 • Merknader:
  • Forutsetter at posten premier frå Studielabben blir omdisponert til andre aktiviteter.
  • Kutter posten gensere frå 6000 til 2000 kr, fortrinnsvis ynskjer utvalget at det brukast til.

Godkjennes med merknader - 9.610 kr av 13.610 kr

4.4 - Fadderstyret - prosjekt

 • Diskusjon
  • Orienterer at posten “6350 Teknikker” handler om forpleining til teknikere.
  • Påpeker at det burde framgå av budsjettet at posten vakthold forventes refundert av MatNat.
 • Merknader:
  • Stryker posten om bånd til spritbar. Minus 500 kr.
  • Kutter posten rigg ned til 30.000 kr

Godkjennes med merknader.

Sak 5 Endre tittel på økonomiansvarlig

Diskuterer forslaga: Sekretær, Nestleder, Koordinator.

Ingen vedtak ble gjort i saken

Vedlegg:

 1. 2016-06-10 - andreas_ notater.docx
 2. 2016-06-10-møterefereat.docx
 3. referat_2016_06_10.pdf
 4. søknad_01_maps.pdf
 5. søknad_02_mikro_prosjekt.pdf
 6. søknad_02_mikro_prosjektskildring.pdf
 7. søknad_03_fadderstyret_semester_tillegg.pdf
 8. søknad_04_fadderstyret_prosjekt_festen.pdf
 9. søknadsbrev applitude prosjektstøtte.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.