Møte i Fordelingsutvalget

2016-02-04

Første møte vår 2016

Referent: Henning Lund-Hanssen

Deltagere med stemmerett:

Andre:

 • Koordinator, Joakim Lindquister
 • Pisk, Kaisa Korsak
 • Pisk, Øystein Follvik
 • Studentavis, Kjetil Bugge Kristoffersen
 • FUI, Suhas Govind Joshi

Referat:

1. Godkjenning av innkalling

Innkallingen ble godkjent.

2. Godkjenning av agenda

Agenda ble godkjent.

3. Godkjenning av referat fra forrige møte

Referat fra forrige møte ble godkjent.

4. Behandling av søknader

4.1 Ifi-sjakks søknad om midler til V16

Søknaden ble godkjent uten innvendinger.

4.2 IFI-sjakks ettersøknad om midler til H15

Søknaden ble godkjent med noen innvendinger.

 • Bedre planlegging neste gang eller evt. søke om litt mer enn akkurat den nøyaktig beregnede summen.

4.3 Mikros søknad om midler til V16

Søknaden godkjent med spesifikke forbehold:

 • Trenger regnskap for hele semesteret før vi godkjenner søknaden. Eller at vi godkjenner mot at vi mottar ettersendt budsjett for resten av semesteret.

Konklusjonen ble at søknaden godkjennes I ettertid av Joakim Jens Lindquister og Mathias Johan Johannesen.

4.4 IFI-avisas søknad om midler til V16

Kjetil Bugge Kristoffersen forklarer søknaden.

Trenger INDEX å ha to slippfester? Og hva er det en slippfest innebærer? Den første slippfesten blir en 2-3 timer utdeling av kaker I foajéen. Den andre blir lik den forrige festen I H15 hvor Escape ble holdt åpent og bonger + utgave av INDEX utgitt til et antall av de først som ankom festen.

Hvorfor opplaget er doblet: gi ut nok til at alle som vil ha avisen får avisen. Å doble opplaget dobler ikke kostnadene, det er mye faste kostnader I printingen uansett.

Foredragene: skal det være profilering av faget? Nei, det er tenkt to faglige foredrag dette semesteret. Det ene skal være med en MedKom-foreleser som snakker om vitenskapsformidling I utdanningssituasjoner? Spennende for både bachelor- og masterstudenter.

Det er ikke budsjettert for inntekter, men det har kommet til kjenne at det er budsjettert på 33000kr I inntekter. Dette budsjettet ble satt opp etter at søknaden ble sendt inn. IFI-avisa regner med å betale det de får for mye tilbake til FU. De får et likviditetsproblem hvis de ikke får støtten.

Forslaget er godkjent, forbeholdt at IFI-avisa skal tilbakebetale det de kan med annonseinntektene ila. V16.

4.5 IFI-avisas søknad om representant i FU

Til nye foreninger, så har det tidligere blitt gitt observasjonsstatus I ett semester, også kan man bli med etter en vurdering. oppmøte ila. Denne perioden er da obligatorisk.

5. Date for allmøte i FU

Tirsdag 23, eller torsdag 25 februar er foreslått. Tirsdag 23 februar kl.16.15 ble stadfestet

6. Eventuelt

6.1 PISK skal innmeldes I FU

De har hatt observasjonsstatus nå I et halvt år. De var ikke til stede forrige møte, noe som er litt dårlig når man har møteplikt et halvt år. Men de hadde fremdeles veldig bra oppmøte og blir meldt inn I FU!

6.2 Møte mellom Navet og Verdande

Verdande skal bli mer seriøse og skal ta et større ansvar for de som faller litt utenfor på IFI. De skal nå begynne å ta betalt for foredrag for å bidra til foreningsøkonomien. pga. de har fått lovnader om store summer I samarbeidsavtaler I forbindelse med bidrag til Kidsa Koder.

De har nå spurt Navet om de kunne ta faktureringsansvaret for de eller om det skal gå direkte til FU.

Det blir nevnt at til tross for at det krever litt opplæring, så burde det gå direkte til FU.

Navet er veldig positive til at de vil gå gjennom dem, men det blir mer jobb for egentlig separerte konti og det er Navet som sitter med et ansvar for noe de ikke har så mye kontroll over.

6.3 Foreningsdag

De har lyst til å søke FU midler til pizza nede I Escape. Problemet er at de ikke er en forenings, så de kan egentlig ikke søke om midler og søknadsfristen har gått ut. Spørsmålet er om det er mulig å låne penger av en forening og søke om etterbetaling etterpå. CYB og Navet sier ser mulig til å låne bort penger.

Kjører førstemann til mølla på pizza I Escape, må bare finne ut et sannsynlig estimat på antall spisende. Det blir estimert til 120 personer og 80kr per person I pizzautgifter.

Forslaget om å sende inn en søknad om dette blir godkjent. Godkjennes på sirkulasjon. Det blir sendt mail til FU-koordinator hvor det blir søkt om en sum myntet på pizza. Det å søke om midler på denne måten har flere gjort får (IFI- ordenen). Det blir avgjort å søke gjennom Navet.

Møtet ble hevet kl.17.02

Vedlegg:

 1. referat_02_04_2016.odt
 2. referat_2016_02_04.odt
 3. referat_2016_02_04.pdf
 4. søknad_01_ifi-sjakk.pdf
 5. søknad_02_ifi-sjakk_ettersøknad.pdf
 6. søknad_03_mikro.pdf
 7. søknad_04_ifi-avis.pdf
 8. søknad_05_ifi-avis_representantskap.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.