Møte i Fordelingsutvalget

2015-10-09

Andre møte høst 2015

OBS! Grunnet endringer i referatstil er det mulighet for at web versjonen av referatet inneholder feil og mangler. Spesielt feltene om deltagere og stemmerett.
Se orginalreferat vedlagt nederst på denne siden for korrekt info.

Referent: Joakim Lindquister

Deltagere med stemmerett:

Referat:

1. Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent uten merknader.

2. Godkjenning av agenda

Agenda ble godkjent.

Det ble opplyst om at alle Fus dokumenter ligger åpent tilgjengelig for søk på google. Dette blir diskutert under eventuelt.

3. Godkjenning av referat

Referat fra forrige møte godkjent uten merknader.

4. Behandling av søknader

4.1 TekNats søknad om semesterstøtte for høsten 2015

TekNat søker om støtte på 15 230 kr fordelt på postene arrangementskostnader, mat og drikke, og andre utgifter.

Det blir kommentert at 1 000 kroner til kaffe og te til medlemmer som sitter på Euclid er vel mye. Det blir foreslått og kutte posten helt. Styremedlemmer oppfordres og oppsøke FK for å nyte kaffe og te.

Det blir diskutert hvor mye man ønsker å støtte i styremiddag. Videre blir det kommentert at FU burde sette en faste rettnignslinjer på hvor ofte og hvor mye man ønsker å støtte styremiddager for foreninger.

Det blir diskutert medlemstallet til TekNat og hvorvidt det faktisk representerer faktiske aktive medlemmer. Generelt blir det diskutert hvorvidt FU skal kreve å medlemslister fra foreninger som søker støtte. Det blir enighet om at det er bedre å operere med et anslag over antall oppmøte på relevante aktiviteter i regi av foreningen.

TekNats søknad godkjennes med følgende merknader: Postene om kaffe og te til medlemmer som sitter på Euclid blir stryket. Posten om styremiddag, samt mat og drikke til styremøter blir redusert med 1 300 kr.

Den godkjente søknaden blir totalt på 12 930 kr.

4.2 Mikros søknad om semesterstøtte høsten 2015

Mikro søker om støtte på 14 800 til forskjellige arrangementer som stand til dagen@ifi, pokerkveld, juleølsmaking og fagkveld. Videre søker de om støtte til styremiddag og andre utgifter.

Anders Rokkones redegjør for søknaden.

Det blir kommentert at støtte til premie til stand på dagen@ifi er mye. Carl Martin foreslår at premier ikke støttes av FU, men at foreninger burde oppfordres til å søke støtte hos sponsorer isteden.

dagen@ifi ønsker å redusere støtten til juleølsmaking da de ikke ønsker å sponse innkjøp av alkohol med 50 % av kjøpssummen. Etter en oppklaring i budsjett viser det seg at faktisk støtte til alkohol er mindre enn 50%.

Det blir kommentert at Mikro har høye bankutgifter og de blir oppfordret og sjekke hvor mange disponenter de har i nettbanken.

Det blir kommentert at renhold på IFI burde kunne gi Mikro vaskeutstyr.

Mikros søknad godkjennes med følgende merknader: Støtte til stand på dagen@ifi reduseres med 500. Støtte til vaskeutstyr på 200 kr strykes. Støtte til styremiddag reduseres med 1 000 til 2 500 kr.

Den godkjente søknaden blir totalt på 13 100 kr.

4.3 UniPlay søknad om prosjektstøtte.

UniPlay søker om 15 318 i prosjektstøtte. Dette innebærer innkjøp av servere og harddisk.

ProgNett kommenterer at det er unødvendig å kjøpe inn hardware, at det kan være lurt å vurdere å kjøpe skytjenester isteden. Det blir også kommentert at dette er ting man kan prøve å dekke via sponsorer.t

FU kommenterer at det er manglende informasjon om E-Sport arrangementet. FU er ikke i seg selv negative til å støtte E-Sport arrangementer, men har ikke nok informasjon om arrangementet til å kunne godkjenne søknaden.

UniPlay søknad om støtte godkjennes ikke.

4.4 UniPlay søknad om prosjektstøtte til GameJam

UniPlay søker om støtte til arrangementet GameJam på totalt 16 974 kr, der 9 586 er til premier og 7 200 til mat.

Det kommenteres at dette er et arrangement som rettet ikke bare mot IFI-studenter men også med deltakere fra andre skoler. FU ønsker kun å støtte pizza en av dagene.

Det kommenteres at midler til premier ikke burde støttes av FU, men burde søkes dekket via sponsorer. FU syns det er et flott arrangement, men ønsker ikke å støtte premier i denne størelseordnen. Det kommenteres at hvis det tydelig hadde kommet fram i søknaden at de hadde prøvd å oppsøke andre aktører for å støtte til premier, kunne FU gått inn å støttet premier.

UniPlay søknad godkjennes med følgende merknader: Støtte til pizza halveres til 3 600. Støtte til premier strykes.

Den godkjente søknaden blir totalt på 3 600kr.

4.5 Ifi-avisens søknad om støtte til andre utgave av Index.

IFI-avisen søkner om støtte til 15 150 til drift av foreningen og utgifter til halve av trykkingen av Index utgave nummer 2.

Det stilles spørsmål om nødvendigheten av å kjøpe inn et eget speilreflekskamera. Det blir kommentert at eventuelle inntekter burde brukes til å dekke produksjonskostnader og at innkjøp av kamera søkes i en separat søknad.

FU mener at inntekter fra annonser burde brukes til å dekke produksjonskostnader. Denne posten blir derfor redusert.

Ifi-avisen søknad godkjennes med følgende merknader: Posten om varekjøp reduseres med 5 000

Den godkjente søknaden blir totalt på 10 150 kr.

4.6 FIFIs søknad om semesterstøtte

FIFI søker om støtte på 17 340 til gjennomføring av treninger og sosiale arrangementer, samt likviditetsstøtte.

FU ønsker å vite hvor mye inntekter de har på medlemavgift, da dette ikke er spesifisert i søknaden.

Søknaden om støtte til pizza på sosialkvelden er over normen på 80 kroner per hode.

FU ønsker å godkjenne søkaden med forbehold om at FU mottar en rapport som dokumenter følgende: Antall deltakere på trening. Dokumentere hvor mange medlemmer som betaler medlemsavgift for 2015.

FIFIs søknad godkjennes med nevnte forbehold og følgende merknader: Posten om sosialkveld reduseres til 2 100

Den godkjente søknaden blir totalt på 16 440 kr.

4.7 IFI-ordenes reviderte søknad om prosjektstøtte

Ifi-ordenen søker om ekstra støtte på 1 187,5 for å dekke utgifter til ekstra innkjøp av utmerkelser til kandiater for mottakelse av ordenen.

Søknaden godkjennes.

4.8 IfiSjakks søknad om semsterstøtte for høsten

IfiSjakk er en nyoppstartet forening for sjakkintesserte på IFI. De søker om støtte på totalt 14 263 til innkjøp av sjakkutstyr og likviditetstøtte.

Søknaden godkjennes.

4.9 ProgNetts søknad om semesterstøtte for høsten 2015

ProgNett søker om støtte på 5 857 til å dekke støtte til CS konkuranse arrangert vår 2015 og styremiddag.

Søknaden godkjennes.

4.10 Verandes søknad om prosjektstøtte

Verande søker om støtte på 14 000 til prosjeket Nettverk++ som går ut på å styrke bånd mellom kvinnelige studenter på tvers av undervisningssted.

Det stilles spørsmål ved nødvendigheten av at hele styret skal reise opp til Trondheim. Det kommenteres også at dette er ting IFI burde støtte.

CYB ønsker ikke å støtte dette før det er klart hvorvidt de har prøvd å få inn støtte fra andre aktører.

Søknaden godkjennes ikke.

5. Diskusjon om fadderstyrets rapport for høsten 2015

Mathias redegjør for at faddderstyret brukte 7 500 kr på bonger under CTRL-ALT-DELETE festen. Dette var ikke budsjetert med i søknader mottatt av FU. Det viser seg at pengene stammer fra en utestående faktura på IFI-blekka 2014. Fakturaen er ikke mottatt enda, men at deler av pengene er blitt brukt opp på bonger.

Videre opplyser han at fadderstyret ønsker å søke om omferdeling av midler for å dekke denne fakturaren. I denne omfordelingen dropper de å søke om styremiddag.

Mathias opplyser også om at det ser ut som Fadderstyret har mottatt likviditetsstøtte to ganger. Dette burde kreves inn hvis dette viser seg å stemme.

6. Eventuelt

Møtet hevet kl. 14.23

Vedlegg:

 1. referat_09-10-15.odt
 2. referat_09-10-15.pdf
 3. søknad_01_teknat_budsjett.pdf
 4. søknad_01_teknat_semesterstøtte_h15.pdf
 5. søknad_02_mikro_regnskap.pdf
 6. søknad_02_mikro_semsterstøtte_h15.pdf
 7. søknad_03_uniplay_prosjektstøtte.pdf
 8. søknad_03_uniplay_regnskap.xlsx
 9. søknad_04_uniplay_sonengamejam.pdf
 10. søknad_05_ifi-avis_prosjektstøtte_2utgave.pdf
 11. søknad_06_fifi_semesterstøtte.pdf
 12. søknad_07_ifi-ordenen_prosjektstøtte.pdf
 13. søknad_08_ifisjakk_semesterstøtte_h15.pdf
 14. søknad_08_ifisjakk_vedtekter.pdf
 15. søknad_09_prognett_budsjett.pdf
 16. søknad_09_prognett_regnskap.pdf
 17. søknad_09_prognett_semesterstøtte_h15.pdf
 18. søknad_10_verdande_priser.pdf
 19. søknad_10_verdande_prosjektstøtte.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.