Møte i Fordelingsutvalget

2015-05-08

Tredje møte Vår 2015

OBS! Grunnet endringer i referatstil er det mulighet for at web versjonen av referatet inneholder feil og mangler. Spesielt feltene om deltagere og stemmerett.
Se orginalreferat vedlagt nederst på denne siden for korrekt info.

Referent: Joakim Lindquister

Deltagere med stemmerett:

Referat:

1. Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent uten merknader.

2. Godkjenning av agenda

Agenda ble videre godkjent uten merknader.

3. Godkjenning av referat

Referat fra forrige møte godkjent uten merknader.

4. Endringer av retningslinjer

4.1 Minimumsum for tilbakebetaling

Forslaget til endring retningslinjer vedtas.

4.2 Driftstøtte

Etter debatt utsettes et vedtak om dette til neste møte. Foreningene oppfordres til å debattere punktet før neste møte.

5. Behandling av søknader

5.1 TekNat ettersøking til Age of Empires

Mathias Johan Johansen redegjør for den innsendte søknaden. TekNats ettersøking til Age of Empires godkjennes.

5.2 Foreningsfesten korrigert

Joshi redegjør for endringer i forhold til budsjett. Det deltok flere på foreningsfesten enn det var budsjettert. Det oppfordres fra FU til å operere med et makstak for antall deltakere for kommende foreningsfester. Foreningsfesten korrigerte søknad om prosjektmidler godkjennes.

5.3 FIFI prosjektstøtte NM i FIFA

Mathias Johan Johansen redegjør for den innsendte søknaden. FIFIs ettersøknad om støtte godkjennes.

5.4 Mikro omdisponering H2014

Anders redegjør for innsendte søknaden. Det bemerkes fra FU om at man ikke ønsker å dekke mer en 50 % når det gjelder støtte til innkjøp av alkohol. Jan retter kritikk mot Mikro for at søknaden kommer sent. Mikros søknad om omdisponering H2014 godkjennes.

5.5 Fadderstyret H15

Kristina fra fadderstyret redegjør for den innsendte søknaden. Fadderstyrets søknad godkjennes.

5.6 Fadderstyret MegaGigaFest

Kristina og Ole Kristian redegjør for den innsendte søknaden. Fadderstyrets søknad om prosjektstøtte godkjennes.

6. Nettsiden

FU godkjenner å betale for utgiftene i forbindelse med nettsiden.

7. Tidsramme for behandling på sirkulasjon

Mathias redegjør for et forslag om å ha en tidsfrist for å behandle søknader på sirkulasjon. FU vedtar å ha 1 ukes frist på å behandle søknader på sirkulasjon.

8. Eventuelt

8.1 Pizzaavtale

Ole Kristian redegjør for pizzavtale, en felles innkjøpsordning for pizza for foreningene på IFI. Han har vært i dialog med flere pizzaleverandører, men trenger en omtrentlig oversikt over hvor mange pizzaer som bestilles av foreningene på IFI. FU stiller seg positive til en slik avtale. Mathias skal sette opp et overslag over antall pizzaer.

Møtet hevet kl. 13.40

Vedlegg:

  1. referat.odt
  2. referat_2015-05-08.pdf
  3. søknad_01_teknat_prosjektstøtte_ettersøking_age_of_empires.pdf
  4. søknad_02_foreningsfesten_2015_korrigert.pdf
  5. søknad_03_fifi_prosjektstøtte_nm_i_fifa.pdf
  6. søknad_04_mikro_budsjett_h14.pdf
  7. søknad_04_mikro_omdisponering_av_midler_h14.pdf
  8. søknad_04_mikro_oppdatert_regnskap_h14.jpg
  9. søknad_05_fadderstyret.pdf
  10. søknad_06_megagigafest-fadderstyret.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.