Møte i Fordelingsutvalget

2014-10-24

Andre møte høst 2014

OBS! Grunnet endringer i referatstil er det mulighet for at web versjonen av referatet inneholder feil og mangler. Spesielt feltene om deltagere og stemmerett.
Se orginalreferat vedlagt nederst på denne siden for korrekt info.

Referent: Ole Kristian Rosvold

Andre:

Referat:

1. Godkjenning av innkalling

Koordinator beklager sen agenda. Innkalling ble godkjent uten merknader.

2. Godkjenning av agenda

Agenda ble godkjent uten merknader.

3. Godkjenning av referat

Referatet kom tidlig og til alle foreninger, også de som ikke er representert i FU. Ut over feilstaving av Hr. Bernklev sitt etternavn samt at det ikke står eksplisitt at referatet ble godkjent under pkt. 3. Referatet ble godkjent uten øvrige merknader.

4. Behandling av søknader

4.1 Maps og ProgNetts søknad om prosjektstøtte til programmeringskonkurranse.

Det ble kommentert at vi har satt presedens om å kutte i støtte til mat på arrangementer, men dette må veies opp mot varigheten og tidspunkt for arrangementet. Søknaden ble enstemmig godkjent uten merknader.

4.2 Mikros søknad om driftstøtte H14

Det ble orientert fra søker om at kaffe til møter skal strykes fra søknaden grunnet kaffeavtalen til FK. Nytt søknadsbeløp: NOK 7200,- Det ble kommentert at regnskapet i fjor burde blitt lagt ved fremfor budsjettet. Det ble respondert av søker at det vil bli fremlagt regnskap etter hvert da økonomiansvarlig nettopp har overtatt ansvarsområdet. Søknaden ble enstemmig godkjent uten merknader.

4.3 CYBs søkand om støtte til Ifi-skitur

Underskuddsgaranti blir svært lite sannsynlig utløst da det er bindende påmelding med forhåndsbetaling, og samtlige plasser er fylt opp. Søknaden ble enstemmig godkjent uten merknader.

5. Eventuelt

5.1 Nettsider for Fordelingsutvalget

Det er ønskelig å lage en enkel nettside for FU for informasjon om organet og mal for søknader. Vi kommer tilbake til en konkret «søknad» fra koordinator på vegne av FU til FU.

5.2 Prosjektstøtte V.S. driftsstøtte

Det har vært en diskusjon innad i CYB om man kan heller bake inn små søknader om prosjektstøtte i driftsstøtte for hele semesteret. Det var konsensus i FU om at man kan gjerne bake inn «gråsonekostnader» som brettspill til bruk i kafeen, men ikke større investeringskostnader som nytt- og vedlikehold av utstyr. Det blir også påpekt at man ikke kan søke om støtte til prosjekter som ikke er definert på søknadstidspunktet.

5.3 Buffer

Det var kommet spørsmål om hvordan «buffer» er definert i retningslinjene. Koordinator orienterer om hva som er definert i dagens retningslinjer.

5.4 Pizzakonto

Vi ønsker å forhandle frem en avtale med en pizzaleverandør for bedre betingelser. Det må være mulig å betale kontant/ulike fakturaadresser. Ole Kristian tar dette videre med sine kontaktpersoner hos de ulike leverandørene.

Møtet ble hevet kl. 13:20

Vedlegg:

  1. fu søknad mikro høst 2014.docx
  2. fu_referat_20141024.pdf
  3. soknad_01_maps_prognett_upc_soknad.pdf
  4. soknad_02_mikro_h2014.pdf
  5. soknad_03_cyb_ifi-skitur_2015.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.