Møte i Fordelingsutvalget

2014-09-23

Første møte høst 2014

OBS! Grunnet endringer i referatstil er det mulighet for at web versjonen av referatet inneholder feil og mangler. Spesielt feltene om deltagere og stemmerett.
Se orginalreferat vedlagt nederst på denne siden for korrekt info.

Referent: Ole Kristian Rosvold

Andre:

Referat:

1. Godkjenning av innkalling

Nytt av denne innkallingen er det satt opp tre møter, siste fredag i månenden. Innkallingen ble sendt ut allerede 14 dager før møtet. Innkalling ble godkjent uten merknader.

2. Godkjenning av agenda

Lagt til mindre endringer, orientering fra arrangører av fadderukefesten. Agenda ble godkjent uten merkander.

3. Godkjenning av referat

Det ble beklaget at referatet kom sent, grunnet kommunikasjonssvikt mellom koordinator og referent.

##4. Behandling av søknader {#soknader} Kort orientering av økonomisk situasjon. Det ble delt ut ca NOK 250 000 forrige semester. Inngående midler i 2013 var ca. NOK 400 000. Det betyr at vi i år går i underskudd dersom det blir delt ut like mye dette semesteret.

4.1. TekNats søknad om driftsstøtte H14

Det stilles spørsmålstegn ved at foreningen skriver i søknaden å ha fått mange nye medlemmer, men likevel skriver at foreningen er ferd med å dø ut. Det er mye penger som går til mat på arrangementer, spesielt interne arrangementer. Når det søkes om støtte til engangsservise bør det spesifiseres hva det brukes til i fremtidige søknader.

Merknader:

 • Det gis ikke støtte til pizza på generalforsamling kr. -2500,-
 • Det gis ikke støtte til mat på juletaco kr. -2000,-
 • Samlet støtte til kaffe, møtemat o.l. reduseres til kr. 1000,- kr. -1300,-

Søknaden godkjennes enstemmig med merknader og nytt beløp på kr. 16769,-

4.2 FUIs søknad om driftsstøtte H14

Merknad: Siden det jobbes med en kaffeavtale på FK hvor dagen@ifi tar regningen, blir posten på kaffe innvilget på vilkår om at dersom avtalen kommer i havn må det overskytende tilbakebetales. Søknaden godkjennes enstemmig med merknad.

4.3 CYBs søknad om arrangementsstøtte til Ifi studentgalla

Merknader: Billettkostnaden til de som er invitert av CYB fra øvrige kjellerforeninger o.l. er ikke ønskelig av FU å støtte. Dette må klargjøres og bevisføres i regnskap. Underskuddsgaranti kan gies med forutsetning av at underskuddet skyldes utfall av risikoen for at det er flere studentbilletter enn øvrige som blir solgt.

Søknaden godkjennes enstemmig med merknader.

4.4 Verdandes søknad om driftsstøtte H14

Når det søkes om støtte til engangsservise bør det spesifiseres hva det brukes til i fremtidige søknader. Merknader:

 • Det gis kun kr. 3500 i støtte til styremiddag kr. -1100,-
 • Det gis kun kr. 1000 i støtte til styremøtemat kr. -1000,-

Søknaden godkjennes enstemmig med merknader og nytt beløp kr. 11400,-

4.5 MAPS søknad om prosjektstøtte for deltakelse i NWERC

Søknaden godkjennes enstemmig uten merknader.

4.6 MAPS søknad om prosjektstøtte for kurs i dynamisk programmering

Det ble kommentert at det var veldig fint at Carl Martin fra MAPS kom og foklarte og forsvarte søknadene. Det ble kommentert at mat til denne type arrangementer ikke vil bli støttet i fremtiden. Søknaden godkjennes enstemmig uten merknader.

4.7 MAPS søknad om prosjektstøtte for kurs i nettverkssniffing

Søknaden godkjennes enstemmig uten merknader.

4.8 ProgNetts søknad om driftsstøtte H14

Søknaden godkjennes enstemmig uten merknader.

4.9 Multikopterforenings søknad om driftsstøtte H14

Det ble kommentert fra Karl Thomas Hauglid, SMF, at det er skrivefeil i søknaden, den totale summen er kr. 20000,- Søknaden godkjennes enstemmig uten merknader.

5. Fadderukefesten

Det ble lagt frem redegjørelse med regnskap for arrangementet.

6. Eventuelt

Det er ønskelig å få en skikkelig nettside for FU. Støtte til dette vil bli behandlet som en egen søknad på et senere tidspunkt. Det blir gjort en gjennomgang av mailinglista til FU før neste møte. Retningslinjene for søknader blir sendt ut i etterkant av dette.

Møtet ble hevet kl. 14:25.

Vedlegg:

 1. agenda.txt
 2. driftsknadforteknat.zip
 3. fu_referat_20140926.pdf
 4. maps_netverkssniffing.zip
 5. sak_5_fadderukefest14_budsjett_og_regnskap-fadderstyret.pdf
 6. sak_5_fadderukefest14_redegjørelse_til_fu-fadderstyret.pdf
 7. soknad_01_budsjett2014h_teknat.pdf
 8. soknad_01_driftsoknad2014h_teknat.pdf
 9. soknad_01_regnskap2014v_teknat.pdf
 10. soknad_02_fui.pdf
 11. soknad_03_ifi_galla_2014.pdf
 12. soknad_04_budsjetth14-verdande.pdf
 13. soknad_04_h14_verdande.pdf
 14. soknad_05_maps_nwerc_soknad.pdf
 15. soknad_06_maps_dynamisk_programmering_soknad.pdf
 16. soknad_07_maps_nettverkssniffing_soknad.pdf
 17. soknad_08_prognett_h14.pdf
 18. soknad_09_2_multikopter_v14-rotor.pdf
 19. soknad_09_multikopter_v14-rotor.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.