Møte i Fordelingsutvalget

2014-02-12

Første møte vår 2014

OBS! Grunnet endringer i referatstil er det mulighet for at web versjonen av referatet inneholder feil og mangler. Spesielt feltene om deltagere og stemmerett.
Se orginalreferat vedlagt nederst på denne siden for korrekt info.

Referent: ???

Andre:

Referat:

1 Godkjenning av innkalling

Godkjent

2 Godkjenning av agenda

Godkjent

3 Godkjenning av referat fra forrige møte

Godkjent

4. Kort økonomioppdatering

Fordelingsutvalget har per dags dato 822.978,23kr fordelt på to kontoer. Estimerte innskudd dette semesteret er 50.000kr fra Navet og 350.000 fra dagen.

5 Behandling av søknader

5.1 CYBs søknad om prosjektstøtte våren 2014

CYB søkte opprinnelig om 5509, men søknaden inkluderer MVA. CYB sier det ikke er nødvendig og justerer ned beløpet til 4407,20. CYBs søknad blir innvilget uten motsigelser.

5.2 TekNats søkand om driftsstøtte våren 2014

TekNat søker om 15.230kr i driftsmidler. Søknaden blir innvilget uten motsigelser. TekNat har tidligere fått tilbakemeldinger på at søknadene har vært rotete og ufullstendig. Dette har de tatt til etterfølge og levert en ryddig og godt strukturert søknad!

5.3 FIFIs søknad om driftsstøtte våren 2014

FIFI søker om 9850kr i driftsstøtte. Etter en nærmere gjennomgang av søknaden summeres postene sammen til 9910. FU velger å sette søknadssummen til 9910kr og godkjenner søknaden.

5.4 FIFIs søknad om omfordeling av midler.

FIFI søker om å få omdisponere posten førstehjelp over til innkjøp av ball fra fjorårets driftssøknad. Posten var på 300kr. Søknaden blir innvilget.

6 CYB presenterer regnskap fra IFI-skitur

CYB legger fram regnskap fra IFI-skitur. FU har ingen innvendinger.

7 Veldedighetsprosjekt

Mathias, Simon og Martine legger fram et forslag om at noe av FUs overskudd skal gis til et veldedig formål. FU er positive til forslaget og det foreslås å ta dette med i de nye vedtektene. Rammene rundt prosjektet vil bli nærmere diskutert når forslaget til nye vedtekter legges fram.

8 Eventuelt

Vedlegg:

 1. 2014.02.12 møte.zip
 2. referat.docx
 3. referat.txt
 4. regnskap.txt
 5. soknad_01_cyb_lp.pdf
 6. soknad_02_budsjett2014v_teknat.pdf
 7. soknad_02_driftsoknad2014v_teknat.pdf
 8. soknad_03_fifi v2014.pdf
 9. soknad_03_fifi_regnskap_h2013.pdf
 10. soknad_04_omfordeling_av_stotte_v2014-fifi.pdf
 11. Økonomi.ods
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.