Møte i Fordelingsutvalget

2013-10-16

Første møte høst 2018

OBS! Grunnet endringer i referatstil er det mulighet for at web versjonen av referatet inneholder feil og mangler. Spesielt feltene om deltagere og stemmerett.
Se orginalreferat vedlagt nederst på denne siden for korrekt info.

Referent: Uvisst

Andre:

Referat:

1 Godkjenning av innkalling

Godkjent

2 Godkjenning av agenda

Godkjent

3 Godkjenning av referat fra forrige møte

Godkjente referater fra 2013.09.05 og 2013.06.13.

4. Kort økonomioppdatering

Fordelingsutvalget har per dags dato 857,337.39kr fordelt på to kontoer.

5 Behandling av søknader

5.1 ProgNetts søknad om arrangementsstøtte høst 2013

ProgNetts søknad ble innvilget uten motsigelser.

5.2 CYBs søknad om arrangementsstøtte høst 2013

CYB sendte inn en oppdatert søknad etter fristen til møtet. FU godkjenner at den nye oppdaterte søknaden behandles. Søknaden på 15000kr innvilges.

5.3 Mikros søknad om driftsmidler høst 2013

Innvilget med forbehold om at de undersøker alternativer for å skaffe et kjøleskap gratis.

5.4 FUIs søknad om prosjektstøtte høst 2013

FUIs søknad ble innvilget uten motsigelser.

6 Signering av innvilgede søknader

7 Eventuelt

Vedlegg:

 1. 2013_10_16_referat.pdf
 2. referat.docx
 3. referat_16_10_2013.txt
 4. soknad_01_arrangementer h13.pdf
 5. soknad_01_budsjett h13.pdf
 6. soknad_01_foreløpig regnskap 2013.pdf
 7. soknad_01_søknad om arrangementstøtte høst 2013.pdf
 8. soknad_01_utbetalingsinformasjon.pdf
 9. soknad_02_ifi-galla.pdf
 10. soknad_03_fu søknad mikro.pdf
 11. soknad_04_fu søknad inf1000-seminar høst 2013.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.