Møte i Fordelingsutvalget

2013-09-05

Første møte høst 2018

OBS! Grunnet endringer i referatstil er det mulighet for at web versjonen av referatet inneholder feil og mangler. Spesielt feltene om deltagere og stemmerett.
Se orginalreferat vedlagt nederst på denne siden for korrekt info.

Referent: Uvisst

Andre:

Referat:

1 Godkjenning av innkalling

Godkjent

2 Godkjenning av agenda

Godkjent

3 Godkjenning av referat fra forrige møte

Utsettes på grunn av at koordinator har hatt tekniske problemer.

4 Behandling av søknader

4.1 ProgNetts søknad om representant i FU

ProgNett søkte forrige semester om en representant i Fordelingsutvalget. Det ble vedtatt at de skulle få observatørstatus ut semesteret, og at saken skulle tas opp igjen på første møte førstekommende semester. ProgNetts søknad ble enstemmig vedtatt og har innvirkning fra førstkommende møte.

4.2 TekNats søknad om driftsmidler høst 2013

Søknaden ble innvilget med en forutsetning om at vedtektene endres slik at ved en evt. oppløselse skal brettspill doneres til Escape v/ CYB og ikke et loppemarked. Hvis dette ikke gjennomføres må utgifter på brettspill refunderes til FU.

4.3 FIFIs søknad om driftsmidler høst 2013

Innvilget.

4.4 Verdandes søknad om driftsmidler høst 2013

Godkjennes, men Verdande oppfordres til å legge til flere detaljer ved neste søknad.

4.5 CYBs søknad om prosjektstøtte (ifi-skitur) vår 2014

Innvilget søknadsbeløp og en underskudds garanti som dekker eventuelle tap grunnet ledige plasser på turen.

4.6 FIFIs søknad om omfordeling av midler vår 2013

Innvilget.

5 Signering av innvilgede søknader

Utsettes til senere i uken.

6 CYBs låneavtale 16.08.2013

CYB redegjør for hendelsen og forklarer hvordan situasjonen oppsto. Koordinator kan bekrefte at hele lånebeløpet er tilbakebetalt til FU og at låneavtalen er avsluttet.

7 Eventuelt

Søknader om pengebuffer

Koordinator har fått henvendelser vedrørende søknader om pengebuffer til mindre studentforeninger. Fordelingsutvalget stiller seg positive til slike søknader med forbehold om at dette loggføres slik at foreninger ikke kan sende inn slike søknader hvert semester.

Vedlegg:

  1. referat.docx
  2. referat_2013_09_05.pdf
  3. soknad_02_teknat_budsjett2013h.pdf
  4. soknad_02_teknat_driftsoknad2013h.pdf
  5. soknad_03_fifi_regnskap v2013.xlsx
  6. soknad_03_fifi_stotte_fra_fu_h2013.pdf
  7. soknad_04_budsjettverdandeh13-verdande.pdf
  8. soknad_04_fuverdandeh13-verdande.pdf
  9. soknad_05_cyb_skitur_fu.pdf
  10. soknad_06_søknad_om_omfordeling_av_støtte_fra_fordelingsutvalget-fifi.docx
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.