Møte i Fordelingsutvalget

2012-12-03

Tredje møte høst 2012

OBS! Grunnet endringer i referatstil er det mulighet for at web versjonen av referatet inneholder feil og mangler. Spesielt feltene om deltagere og stemmerett.
Se orginalreferat vedlagt nederst på denne siden for korrekt info.

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

 • Koordinator, Torgeir Lebesbye (torgeirl)
 • dagen@ifi, Johanne Håøy Horn (johannhh)
 • PING, Christopher Culina (chrisbc)
 • Navet, Amund Meisal (amundom)
 • Navet, Martine Rolid Leonardsen (martirle)
 • Mikro, Jarle Fosen (jarlefo)
 • FUI, Lars Tveito (larstvei)
 • Pisk, Andreas Lind-Johansen (andrelin)

Referat:

1 Godkjenning av innkalling

Godkjent.

2 Godkjenning av agenda

8 Behandling av søknader utgår da det som ventet ikke har kom inn noen nye søknader rett før jul. Godkjent.

3 Godkjenning av referat fra forrige møte

Godkjent.

4 Sirkulasjonssaker

###4.1 Mikros søknad om driftsstøtte høst 2012 {#sak-4-1} Ble behandlet på sirkulasjon, og ikke godkjent. Siden ingen ønsket et møte ba koordinator Mikro forklare et par punkter, og søknaden ble i lys av denne forklaringen godkjent.

5 Status bokettersyn

Koordinator og vårens leder i Mikro har fortsatt en ulik oppfatning av hvorfor, hvordan og når kontroll av enkelte bilag for vårens regnskap kan gjennomføres. Det ser heller ikke ut til at man ville kom frem til en snarlig løsning.

Mangler fortsatt den siste tilbakebetalingen fra CYB på 1 950 kroner.

6 Regnskap for IFI Skitur 2012

Koordinator presenterer regnskap fra økonomigruppa i CYB.

Skigruppa har disponert 6 600 kroner på CYBs kontoer i forkant av årets skitur som følge av overskudd fra foregående år. IFI Skitur 2012 gikk 3 872,25 kroner i underskudd, og gruppa sitter dermed igjen med 2 727,25 kroner med midler som overføres til IFI Skitur 2013.

Regnskapet godkjennes.

7 Tilgjengelige midler

Det skal være 521 066,95 kroner fordelt på FU-kontoene hos Dagen og Navet etter at TekNats og Mikros søknader er utbetalt og den siste tilbakebetaling fra CYB kommer på konto.

FIFI har fortsatt ikke oppgitt et kontonummer, og penger for deres søknad har derfor ikke blitt utbetalt.

9 Signering av innvilgede søknader

Søknaden fra Mikro som ble behandlet på sirkulasjon signeres.

10 Valg av ny koordinator

Ingen har meldt sitt kandidatur, men flere nevner Marte Hesvik Frøyen (martehfr) som en god kandidat. Koordinator sier det er tvilsomt et koordinatorvalg vil gi noe særlig til personkamp og foreslår at valget gjøres på sirkulasjon i nær fremtid.

11 Eventuelt

Ingen saker.

Vedlegg:

 1. 2012.11.24 responsskjema driftsmidler mikro høst 2012.pdf
 2. 2012.12.03 møtereferat.odt
 3. 2012.12.03 møtereferat.pdf
 4. 2012.12.03 regnskap for ifi skitur 2012-cyb.pdf
 5. 2012.12.03 responsskjemaer.ods
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.