Møte i Fordelingsutvalget

2012-05-28

Tredje møte vår 2012

OBS! Grunnet endringer i referatstil er det mulighet for at web versjonen av referatet inneholder feil og mangler. Spesielt feltene om deltagere og stemmerett.
Se orginalreferat vedlagt nederst på denne siden for korrekt info.

Andre:

Referat:

1 Godkjenning av innkalling

Godkjennes.

2 Godkjenning av agenda

Godkjennes.

3 Godkjenning av referat fra forrige møte

Godkjennes.

4 Sirkulasjonssaker

MAPS søknad om prosjektstøtte vår 2012 ble behandlet på sirkulasjon i uke 20.

5 Behandling av søknader

5.1 Mikros søknad om driftsmidler vår 2012

Det kommer en rekke spørsmål om enkeltposter samt måten det vedlagte regnskapet føres på.

Søknadens innvilges, men det presiseres at fremtidige regnskap må vise tydeligere hvordan pengene brukes og at pengene skal brukes i henhold til søknaden.

6 Signering av innvilgede søknader

Koordinator husket papirene og søknader kan underskrives.

7 Eventuelt

Ingen eventueltsaker.

Vedlegg:

  1. 2012.05.28 møtereferat.odt
  2. 2012.05.28 møtereferat.pdf
  3. 2012.05.28 responsskjema driftsstøtte mikro vår 2012.pdf.pdf
  4. 2012.05.28 responsskjema prosjektstøtte maps 2012.pdf.pdf
  5. 2012.05.28 responsskjemaer.ods
  6. søknad 1 - mikros søknad om driftsmidler vår 2012.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.