Møte i Fordelingsutvalget

2012-04-11

Andre møte vår 2012

OBS! Grunnet endringer i referatstil er det mulighet for at web versjonen av referatet inneholder feil og mangler. Spesielt feltene om deltagere og stemmerett.
Se orginalreferat vedlagt nederst på denne siden for korrekt info.

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

 • Koordinator, Torgeir Lebesbye (torgeirl)
 • Cybernetisk Selskab, Ole Henrik Hellenes (olehhe)
 • PING, Christopher Culina (chrisbc)
 • Navet, Sarah Beate Sandnes (sarahbs)
 • Navet, Nicolai Rønneberg Nielsen (nicon)
 • Pisk, Andreas Lind-Johansen (andrelin)
 • Mikro, Maziar Ghahramani (maziargh)
 • FUI, Thorvald Henrik Glad Munch-Møller (thorvahm)
 • FUI, Suhas Govind Joshi (joshi)

Referat:

Torgeir Baraldsnes (torgeiba) fra TekNat ønsket å være til stede på møtet, og fikk innvilget dette.

1 Godkjenning av innkalling

I mellom påskeferien og et sterkt ønske om hurtig behandling av søknad 3 kom innkallelsen tett på møtedatoen.

2 Godkjenning av agenda

Punktet med signering utgår da koordinator har glemt å forberede dokumentene som eventuelt skal signeres.

3 Godkjenning av referat fra forrige møte

To etternavn var skrevet med liten forbokstav. Koordinator skal rette opp.

4 Behandling av søknader

4.1 CYBs søknad om driftsmidler vår 2012

Det presiseres at dekorposten på 10 000 kroner gjelder utsmykning av Escape. Det påpekkes at summen kunne vært spesifisert ytterligere, til helt konkret hvilken utsmykning man ønsker å kjøpe inn. Samtidig er man enige om at lokalet har et tydelig behov for dekor, og søknaden på 18 130 kroner innvilges.

Man minner om at det ikke er anledning til å overføre ubenyttet støtte til neste semester.

4.2 FIFIs søknad om driftsmidler 2012

For fremtidige søknader er det ønskelig at postene det søkes til ikke bare listes opp, men settes opp i en oversikt. Postene er på totalt 8 400 kroner, og de siste 400 kronene kommer fra foreningens egenkapital. Søknaden på 8 000 kroner innvilges.

Koordinator presiserer at utbetalingen ikke kan skje før søknaden er oppdatert med foreningens kontonummer og økonomisk ansvarlig.

4.3 Fellessøknad om prosjektmidler «Foreningsfest 2012»

Søknaden er på inntil 35 000 kroner, hvor 20 000 kroner er satt som en nedre grense med 150 kroner i egenandel for inntil 100 deltakere. Etter en diskusjon om hva egenandelen bør ligge på blir man enige om å innvilge 20 000 kroner.

4.4 Fellessøknad om FK-kaffe våren 2012

CYB har ansvar for innkjøp mens FUI tar det praktiske ansvaret. Med rundt to måneder igjen av semesteret virker estimatet på 10 000 kroner veldig høyt. Søknaden innvilges delvis med 5 000 kroner.

6 Eventuelt

6.1 Mikros søknad om driftsstøtte vår 2012 og søknad om prosjektstøtte «Mikrotur 2012»

Foreningene mottok en oppdatert søknad 04:49 i natt, og et par av foreningene har faktisk rukket å diskutere den innad.

Da søknaden om driftsstøtte for vår 2012 ble behandlet på forrige møte ble det fattet vedtak om at søknaden ikke innvilges, men at den kan behandles igjen på sirkulasjon etter at søknadssummen er spesifisert. Søknadssummen på 9 000 kroner er fortsatt uspesifisert, og behandles derfor ikke på nytt.

Man er positive til søknaden om prosjektstøtte til en hyttetur, men sånn søknaden legges frem er den et tillegg til driftssøknaden (uten eget budsjett). Det vedtas å behandle en søknad med eget budsjett på sirkulasjon.

6.2 Uformelle kaffesamtaler

Med kaffeproblematikken under kontroll blir det snakk om hvordan behovet for å snakke mer uformelt foreningene i mellom kan løses over en kopp kaffe.

Vedlegg:

 1. 2012.04.11 responsskjema driftsstøtte cyb vår 2012.pdf
 2. 2012.04.11 responsskjema driftsstøtte fifi 2012.pdf
 3. 2012.04.11 responsskjema driftsstøtte fk-kaffe.pdf
 4. 2012.04.11 responsskjema prosjektstøtte foreningsfest.pdf
 5. 2012.04.11 responsskjemaer.ods
 6. 2012.04.13 møtereferat.odt
 7. 2012.04.13 møtereferat.pdf
 8. søknad 1 - cybs søknad om driftsmidler vår 2012.pdf
 9. søknad 2 - fifis søknad om driftsmidler 2012.pdf
 10. søknad 3 - fellessøknad prosjektmidler foreningsfest 2012.pdf
 11. søknad 4 - fellessøknad om fk-kaffe vår 2012.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.