Allmøte i Fordelingsutvalget

2024-02-26

Allmøte 2024

Referent: Andreas Raftevold Espelund

Referat:

Vedtekter

Retningslinjer

Formalia

Godkjenning av innkalling

Innkalling godkjent ved akklamasjon

Godkjenning av agenda

Agenda godkjent ved akklamasjon

Valg av tellekorps

Iver og Thao er valgt til tellekorps

Valg av ordstyrer

Philip er valgt til ordstyrer

Valg av referent

Andreas er valgt til referent

Valg av protokollunderskrivere

Eirik og Elise er valgt til protokollunderskrivere

Hva er FU

De fordeler penger på ifi, Philip forklarer hvordan søknader fungerer, hvordan ting stemmes over etc.

Philip er koordinator, presenterer dette vervet. Kari er sekretær, Philip presenterer vervet.

Året som har gått

Våren Semesterstøtten blir innført Gjorde søknadsprosessen enklere Vedtatt bedriftsmonopolet til navet

Godt oppmøte hele året!

Høsten Tak på 40K i semesterstøtte

Året som kommer

Få på plass arrangementskalender Bedre økonomistyring

Vært i møte med capra for å lage felles kalender for arrangementer på ifi

Økonomi

Brukt mye penger. Brukt 2 millioner i 2023. i 2022 brukte vi 1,4 millioner. Økning på 42%.

Tjent mer også, 1.8 mill overskudd

Innlegg fra salen

Jamila (leder i Dagen) sier at det er vanskeligere å rekruttere bedrifter til ettermiddagen og det kan bli mindre inntekter fremover pga dårligere bransjen.

Mathias (leder i Navet) sier at de har økt priser for å få mer inntekter, men det er vanskeligere å få tak i bedrifter.

Oskar (Logen) ønsker løpende oppdatering av bruke av fu-midler.

Philip: FU jobber med en platform som gir innsikt i bruk og arrangementer.

Julia (Øko i Dagen): Omtrent 7mill i fond, minst 2 mill likvide midler på konto

Ånund (Navet): Fondene er globale indeksfond og kan i teorien selges på dagen om trengs, men vi har aldri solgt fond for å få tak i cash.

Forslag om å gi mer definert økonomisk ansvar til sekretær.

Philip snakker om FU sine mål for pengebruk som veldedighet etc.

Ingela foreslår å investere i en luksusvilla som investering

Ingen sirkulasjonssaker i 2023.

Ønske om å få mere «faste» møtetider

Daniel (DEFI) ønsker bedre tid til å gå over forslag til vedtektsendringer og retningslinjer.

Valg

Ønsker du å stille? Se i vedtektene for beskrivelser av vervene.

Philip presenterer vervene

Valg av Koordinator

  • Philip melder seg og blir valgt ved akklamasjon

Sekretær

  • Forrige sekretær stiller ikke igjen.
  • Peter Hjelle Petersen Øverlier melder seg
  • Sigmund Trutt melder seg
  • Anonymt valg ved håndsopprekning og se i pulten.
  • Peter valgt inn med overtall av stemmer

Vedlegg:

    Rediger

    Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.