Allmøte i Fordelingsutvalget

2022-02-23

Allmøte 2022

Referent: TBD

Det er nok en gang duket for allmøte i fordelingsutvalget, onsdag 23. februar klokken 16:15 på C (og Zoom). Vi kan friste med valg av både koordinator og sekretær, og selvfølgelig gjennomgang av det siste året i FU, både organisatorisk og økonomisk. Regnskapstall og ol. blir lagt til denne innkallelsen fortløpene når det er klart.

Vedtekter

Retningslinjer

Oversikt over utdelt støtte

Zoom-link: https://uio.zoom.us/j/8756245350?pwd=RXF0Z2x2eGhlQlViaXZ2dFpqS1RoQT09

Meeting ID: 659 5851 1079 Passcode: 548839

Formalia

Godkjenning av innkalling

Godkjent.

Godkjenning av agenda

Godkjent.

Valg av tellekorps

Olav Moseng og Cornelia Drougge Vassbotn velges ved akklamasjon.

Valg

Ønsker du å stille? Se i vedtektene for beskrivelser av vervene. Nåværende koordinator og sekretær presenterer mer utdypende på selve allmøtet.

Koordinator

Peter Kristiansen stiller.

Valgt ved akklamasjon

Sekretær

Ingen stiller. Allmøte godkjenner etterfylling av vervet.

Årsberettning v/koordinator

Utvalget har opplevd gjennåpning og nedstengning og gjennåpning igjen. Koordinator går gjennom året som har vært fra FU sitt perspektiv. Tenk humorkavalkaden, bare enda bedre.

Referat:

Koordinator forteller om året som har vært.

Dette har vært nok et år preget av Korona og delvvise gjenåpninger, men foreningsaktiviteten har likevel blomstret. Antall søknader og summer har økt, noe som betyr at FU er tilbake til normale søknadssummer sammenlignet med tiden før Korona. VI klarte også å få til et par fysiske møter, noe som ble satt pris på av hele utvalget.

Koordinater og sekretær har gått igjennom foreningenes regnskap for de siste 4 semestrene, og i den sammenheng fått avdekket og løst mindre uregelmessigheter hos enkelte foreninger.

Navet og dagen@ifi sitter igjen med mindre overskudd enn tidligere år. Dette er en av grunnene til at vi vært i samtaler med Navet og dagen@ifi om forvaltning av penger samt bruk av fond. Dette er noe de selv har tenkt på, og dette skal jobbes videre med.

Flere retningslinjer har blitt justert, og det har blant annet blitt åpnet opp for å søke om eiendeler.

Output har sagt fra seg stemmerett og møteplikt i FU, men MAPS har gjenoppstått og har blitt en svært aktiv del av utvalget.

Gjennomgang av økonomi

Økonomien i enda et spesielt Korona-år presenteres.

Referat:

På grunn av Korona sitter Navet og dagen@ifi igjen med mindre overskudd, men den totale beholdningen øker likevel. FU sin beholdning har økt siden 2020, men er likevel et stykke unna tallene vi så i 2019.

Den totale søknadssummen når ikke helt opp til 2019, men det er en stor forbedring fra 2020. Det er høyere utbetalingsprosent enn tidligere, noe som kan tyde på at foreningene har blitt flinkere til å skrive søknader.

Koordinator går mer detaljert igjennom søknadssummene fordelt på de ulike foreningene.

Oppdatering av vedtekter

Ingen vedtekter endres denne gang.

Eventuelt

Navet setter stor pris på arbeidet som har blitt lagt inn av avtroppende leder og sekretær, og gir i den anledning ut blomsterbuketter som takk for alt.

Vedlegg:

    Rediger

    Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.