Allmøte Fordelingsutvalget

2019-03-07

Allmøte vår 2019

Referent: Andreas Nyborg Hansen

Referat:

Møtet avholdes på C (Rom 3437).

Gjennomgang av økonomi

Støtte

Det ble søkt om totalt 923 461,56 NOK i 2018.

 • Vårsemesteret ble det søkt om 508.164,56 NOK
 • Høstsemesteret ble det søkt om 415.297.00 NOK Det ble utbetalt totalt 712 837,01 NOK
 • Vårsemester: 358.417,01 NOK
 • Høstsemester: 354.420,00 NOK
 • Total utbetalt i 2017: 574.226,19 kr
 • Justert 2018 for CYB50: 536 158,01 (nedgang på −38 068,18 NOK)
  • Det vil si justere opp utgiftene for jalla-galla til 2017 nivå, og trekke fra utgifter knyttet til CYB50.
 • 77.19% av søknader i FU ble godkjent.

Inntekter

Forventede inntekter 2019: Navet: ca 800.000 NOK Dagen: ca 1.149.700 NOK Dette er ca det samme 2018.

###Resultat På allmøte 2017 var det et forventet resultat på 776.869,02 NOK Det faktiske resultatet er 1.920.498,90kr. Dette skyldes antageligvis missinformasjon mellom navet,dagnen og økonomiansvsarlig.

Balanse:

Forventet balanse 2018: 1.393.410 NOK Faktisk balanse 2018: ca: 3.313.908,90 NOK

Informasjon om “hyttesaken” avstemming om man ønsker å gå fremover

Vi har ikke hørt noe mer fra BI angående salg av hytta. Noen problemstillinger som må løses ved et eventuelt kjøp

 • Septiktank og tilhørende må byttes. Uvisst hvor mye dette vil koste.
 • Det må organiseres på en eller annen måte, det kreves en god del frivillighetstimer for å vedlikeholde og administrere en slik hytte.
 • Hvem som formelt skal eie hytta må avklares.

Mye usikkerhet rundt kjøp av hytte.

Kommentarer fra salen

 • Spørsmål om hvordan hytte diskusjone ble startet.
  • Vi tullet litt om å kjøpe hytte, og denne dukket opp, så vi måtte nesten så på murligheten.
 • Om vi får mer infomasjon i fremtiden, hva gjør man da?
  • Da blir det mest sannynelig et ekstraordinært allmøte.

Informasjon om stiftelsen og avstemming om man ønsker å gå fremover

Er i kontakt med Danske Bank og Storebrand. Storebrand har referert oss til deres eksterne advokater. Har ikke fått noe svar fra dem enda.

Danske Bank har kommet med tips til hva mer vi burde legge til i eventuelle vedtekter. Prosessen kommer til å koste litt nå i starten. Potensielle advokatkostnader og hva enn som skal til for å opprette stiftelsen. Dette er en langtidsplan. Håper å kunne være ferdig til sommeren.

Vi kommer til å trenge en revisor som skal sjekke regnskapet og rapportere om vi handler i tråd med vårt formål. Vi kommer til å ha en årlig utgift basert på mengden midler vi har. Denne er neglisjerbar på 4.640kr. Utkastet til vedtekter publiseres på nettsidene. Det vil også avlegges en rapport på hvor mye som har gått til omkostninger.

Informasjon om vervene

 • Koordinator
  • Møteleder
  • Hovedansvarlig for kommunikasjon mellom søkere, styret og utvalget.
  • Følger opp nettsidene
 • Sekretær (tidligere økonomiansvarlig)
  • Referent under møter
  • Holder styr på kontrakter med foreningene.
  • Hovedansvar for oppfølging og av søknader.

Valg av vervene

 • Koordinator
  • Henrik Lilleengen og Andreas Nyborg Hansen stiller til valg.
  • Andreas Nyborg Hansen ble valgt inn av forsamlingen
 • Sekretær
  • Karl Hole Totland blir valgt inn med med akklamasjon.

Eventuelt

Vedlegg:

 1. søknad-01-DEFI-Prosjektstøtte-defi.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.