Sirkulasjonsak

2018-03-13

Sirkulasjonsak Linjeforeningene /v Foreningsfesten og FIFI

Referat:

Sirkulasjonsak Foreningsfesten

Søkanden merker Navet og Dagen som representative er ikke helt presis og heldig. Joshi kommer med følgene svar på hva som har skjedd.


Hei Karl,

Bra du tar det opp. Tenkte det var på sin plass med et ordentlig svar - også for Navet sin del.

Da foreningsfesten ble startet var det enighet i FU om at dette arrangementet skulle arrangeres i samråd mellom enkeltrepresentanter fra flere foreninger, men at det pga. ryddighet var best om søknaden kom på vegne av foreningene disse enkeltpersonene representerte da FU ikke kunne ta i mot søknader fra enkeltpersoner og foreningfesten ikke var en egen forening. Søknaden ble utformet i samråd med FU og har stort sett beholdt samme struktur siden den gang. Men det er syv år siden, og med nytt og større FU samt nye styremedlemmer i alle foreninger er det ikke sikkert foreningene ser likt på saken. Så igjen, fint at du tar det opp. Det var derfor vi ønsket å få denne søknaden med nå og ikke på møtet 15. april.

Tanken har ikke vært at alle styrene i alle foreningene som står på søknaden skal være med på å utarbeide detaljene, men at enkeltpersoner fra flere foreninger skal sette sammen en komplett søknad som FU tar stilling til. Det er også i dette forumet (FU) at styrene i foreningene kan melde inn ønsker om endringer og motforslag (slik du gjør nå) fremfor at styrene involveres i selve utarbeidelsen av forslaget. Ideen bak dette var at selv om f.eks. hele CYB-styret og hele Navet-styret skulle ha vært involvert i søknadsforslaget ville det allikevel kun representert to stemmer i FU, og at det var på sin plass å la alle FU-representerte foreninger - uavhengig av om de var med på utarbeidelsen av søknaden - få like premisser til å komme med innspill. Til syvende og sist er det jo FU som må godkjenne søknaden, men ønsket den gangen var altså at forslaget som skulle behandles av FU ikke trengte å involvere alle styrene i alle foreningene som var representert i selve utarbeidelsen. I så måte er det ordlyden i søknaden som skaper litt forvirring ved at det ser ut som om søknaden prøver å si at hele CYB, Navet og DEFI har deltatt i planleggingen - hvilket de ikke har. Og det synes jeg du har rett i at bør fikses da de som var med på å utarbeide premissene for denne festen ikke lenger er ved Ifi, og at gamle antagelser og selvfølgeligheter ikke lenger er like åpenbare.

Siden årets planlegging er godt i gang er det ønskelig å beholde den strukturen slik den har vært de siste seks årene, men siden du nå har et konkret poeng vil jo én mulighet være å sende inn en oppdatert søknad med en annen formulering på hvem søknaden kommer fra. Søknaden kan enten omskrives med en annen ordlyd hvor det oppgis hvilke medlemmer fra hvilke foreninger som er med, og så spørres det i søknaden kun om FU er komfortable med at oppgitte personer står ansvarlig for arrangementet. Eller så kan søknaden skrives om til å komme fra én spesifikk forening (f.eks. CYB) som da vil se ut som eneansvarlig for arrangementet med hjelp fra representanter fra andre foreninger. Det vil da også måtte ha vært diskutert innad i CYB først. Det finnes sikkert andre muligheter. Men ingen fremstår som mer naturlige eller beskrivende for oss, så hvis du har noen konkrete forslag til passende omskrivning tas det i mot med takk.
For øvrig fint at dere klarte å behandle resten av søknaden som en separat sak fra selve søknadskomiteen som er oppgitt. Planleggingen vil fortsette i påsken og frem mot 20. april, så det å endre på ordlyden i seksjonen om søknadskomiteen går raskt, mens større innspill på budsjett, opplegg etc. ofte tar tid å diskutere og evt. omstrukturere, og da er det greit å få de tidlig. Så det var topp - takk for det.
Joshi

Tilbakemelding

For

 • Output
 • Navet
 • LI:ST
 • CYB
 • Dagen
 • Digitus
 • ProgSys

Mot

Sirkulasjonsak FIFI

Tilbakemelding

For

 • Output
 • Navet
 • LI:ST
 • CYB
 • Dagen
 • Digitus
 • ProgSys

Mot

Vedlegg:

 1. søknad_01_foreningsfesten.pdf
 2. søknad_02_fifi.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.