Møte i Fordelingsutvalget

2013-02-26

Første møte vår 2018

OBS! Grunnet endringer i referatstil er det mulighet for at web versjonen av referatet inneholder feil og mangler. Spesielt feltene om deltagere og stemmerett.
Se orginalreferat vedlagt nederst på denne siden for korrekt info.

Referent: Uvisst

Representanter og observatører ikke til tilstede:

Andre:

 • Fu, Bendik Kvamstad (bendikhk)
 • Fu, Torgeir Lebesbye (torgeirl)
 • Cybernetisk Selskab, Steffen Lien (steffeli)
 • dagen@ifi, Marte Hesvik Frøyen (martehfr)
 • Navet, Per Wessel Nore (perwn)
 • Mikro, André Kramer Orten (andrekor)
 • Pisk, Andreas Lind-Johansen (andrelin)
 • FUI, Thorvald Munch-Møller (thorvahm)
 • FUI, Suhas Joshi (joshi)
 • FIFI, Esten Høyland Leonardsen (estenhl)

Referat:

1 Godkjenning av innkalling

Koordinator vil til neste møte ordne en epostliste for foreninger som ikke er representert i FU, men som bør få beskjed om søknadsprosessen og frister. Godkjent.

2 Godkjenning av agenda

Godkjent.

3 Godkjenning av referat fra forrige møte

Godkjent.

4 Sirkulasjonssaker

4.1 Valg av ny koordinator

 1. januar til 5. februar ble valg av ny koordinator behandlet på sirkulasjon. Bendik Kvamstad (bendikhk) ble enstemmig valgt.

5 Behandling av søknader

5.1 MAPSs søknad om driftssøtte

Det er ikke spesifisert hvilke budsjettposter søker ønsket å få dekket. Fremfor å be om en ny søknad velger man seg ut budsjettpostene «mat og drikke» på 4 000 kroner til arrangementet Exploit og «leie av Escape» på 4 000 kroner til arrangementet IDI og godkjenner søknaden. Pengene er innvilget til disse postene alene, og kan ikke omdisponeres (ubenyttede midler må tilbakebetales). Om MAPS ikke skulle være fornøyd med valg av budsjettposter er det ønskelig at de søker på nytt.

###5.2 Verdandes søknad om driftsstøtte {#soknad-2} Innvilges.

###5.3 Verdandes søknad om prosjektstøtte {#soknad-3} Søknaden behandles som en søknad om driftsstøtte. Det er ønskelig at fremtidige søknader som drift kommer samlet, og uten eksterne vedlegg. Innvilges.

5.4 FUIs søknad om driftsstøtte

Søknaden er for en vandreplansjett til prisen «Årets foreleser». Innvilges.

5.5 FIFIs søknad om driftsstøtte

Det er ikke spesifisert hvilke budsjettposter søker ønsket å få dekket. Fremfor å be om en ny søknad velger man seg ut budsjettpostene «utstyr» på 2 000 kroner og «baneleie» på 3 940 kroner og godkjenner søknaden. Pengene er innvilget til disse postene alene, og kan ikke omdisponeres (ubenyttede midler må tilbakebetales). Om FIFI ikke skulle være fornøyd med valg av budsjettposter er det ønskelig at de søker på nytt.

5.6 Mikros søknad om driftsstøtte

Søker blir bedt om å betale tilbake de ubenyttede midlene fra høstsemesteret, og søke nye midler for vårsemesteret. En oppdatert søknad kan behandles på sirkulasjon.

6 Signering av innvilgede søknader

Det oppstår kaos i det en av representantene skriver under i feil felt, men en forberedt koordinator har med ekstra skjemaer og alle foruten PING for skrevet under skjemaene.

7 Eventuelt

7.1 Kaffe på foreningskontoret (FK) Frøken Frøyen taler kaffens sak, og etterlyser at noenTM handler slik at foreningskontoret igjen kan by engasjerte foreningsfolk på en kaffekopp. En søknad finner forhåpningsvis veien til koordinators innboks.

Vedlegg:

 1. 2013.02.26 møtereferat.odt
 2. 2013.02.26 møtereferat.pdf
 3. 2013.02.26 responsskjemaer.ods
 4. 26_02_respons.zip
 5. fifi_26_02.pdf
 6. fui_26_02.pdf
 7. maps_26_02.pdf
 8. mikro_26_02.pdf
 9. verdande2_26_02.pdf
 10. verdande_26_02.pdf
 11. Søknad 1 - MAPSs søknad om driftsstøtte-maps.pdf
 12. Søknad 2 - Verdanes søknad om driftsstøtte-verdande.pdf
 13. Søknad 2, 3 - vedlegg, budsjett våren 2013-verdande.pdf
 14. Søknad 3 - Verdanes søknad om prosjektstøtte-verdande.pdf
 15. Søknad 4 - FUIs plankett-søknad-fui.pdf
 16. Søknad 5 - FIFIs søknad om driftsstøtte-fifi.pdf
 17. Søknad 6 - Mikros søknad om driftsstøtte-mikro.pdf
 18. Søknad 6 - vedlegg, regnskap høsten 2012-mikro.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.