Vedtatt 2017-05-19

Retningslinjer for søking om frie midler

Det er ønskelig å gi linjeforeningene en viss fri sum hvert semester for å gi dem mer frihet for mer spontane eventer for studentene ved IFI. Det Fordelingsutvalget har åpnet for å prøve er å gi linjeforeningene en mindre sum med penger som de kan bruke fritt så lenge det ikke bryter med punktene listet under.

Vedtak: Programlinjeforeningene ved Ifi skal automatisk få fylt opp til 1000kr per semester til fri bruk med noen begrensninger.

Vedtak rundt frie midler er som følger :

  1. Fri midler kan ikke akkumuleres mellom semestrene. Hvis det er fri midler til overs på slutten av ett semester medfører det en ekvivalent mindre sum penger utgitt neste slik at man har 1000kr ved semesterstart
  2. Man skal ikke trenge å søke om fri midler, man får utgitt midlene automatisk etter rapporter fra forrige semester har blitt gitt til FU og godkjent
  3. Man skal rapportere bruken av fri midler på linje med annen aktivitet. Med andre ord: Ingenting skal være uspesifisert
  4. Man kan ikke bruke fri midler som en buffer for ettersøking av midler. Denne oppgaven fyller allerede likvide midler potten foreninger kan bli gitt.
  5. Administrasjonskostnader (Domeneleie, bankgebyrer, etc). Dette skal inn som semesterstøtte
  6. Kursavgifter/deltakeravgifter (Typ hvis man ønsker å sende foreningen med på noe kurs som koster). Dette skal inn som prosjekt-/semesterstøtte
  7. Man skal ikke bruke frimidlene på innkjøp av alkoholholdig drikke
  8. Man skal ikke bruke frimidlene på innkjøp som i hovedsak går styret til nytte.
  9. Ved misbruk kan FU velge å ikke utbetale fri midler for 1 til 2 semestre basert på hvor grovt bruddet er. Dette er tidsbegrenset for å ikke straffefremtidige medlemmer i foreningen.
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.