Sekretær

Nåværende sekretær - Peter Hjelle Petersen-Øverleir.

Referent-, søknads- og rapporteringsansvarlig i Fordelingsutvalget.

Denne rollen er tidligere kjent som: Økonomiansvarlig

Innehavere av rolle