Sirkulasjonsak

2021-10-01

Sirkulasjonssak CYB oktober 2021

Referat:

CYB har fått en veldig sen innkalling til FIF-møte i Trondheim, og spør derfor utvalget om vi kan behandle en søknad på dette på sirkulasjon. CYB beklager at det kommer så brått på, men innkallingen kom fryktelig brått på, så de har søkt så fort de hadde mulighet.

Merk at de allerede har måttet bestille losji, så den posten er en ettersøknad. CYB planlegger å dra 15. oktober, så vi trenger svar ganske raskt! Frist for tilbakemelding blir satt til mandag 11. oktober

Sirkulasjonsak - CYB

FUI bemerker at søknaden bør inneholde mer informasjon om nytten ved turen, og hvorfor CYB reiser dit som representanter for studentene ved IFI.

LI:ST bemerker at 12 000 er for mye penger å bruke på at 3 personer skal dra på tur, lagt opp mot mulig fordel for studentmassen ved IFI fra turen. De etterspør også mer info i søknaden.

CYB kommer med tilleggsmail som svarer på en del av spørsmålene, blant annet mer detaljert beskrivelse av hvor prisene kommer fra, at CYB representerer IFI sin studentmasse fordi de er institutt-forening, at tre personer reiser for å få til en god erfaringsoverføring, og eksempler på ting som har vært bestemt og gjennomført gjennom FIF tidligere.

Defi stiller seg også bak kravet om bedre begrunnelser i søknaden. De bemerker også noen formelle krav som mangler, men koordinator opplyser at dette er hans feil. Defi etterspør referat eller rapport i etterkant av møtet, så andre foreninger kan se effekten av det. Defi mener også at 2 representanter vil holde, tross ønsket om erfaringsoverføring.

CYB kommer med noen flere bemerkninger, som at dette ikke er en ferietur for deltakerne, at erfaringsoverføring er veldig viktig for dem, og at FIF leder praktisk nok er Cornelia, og kan kontaktes for spørsmål om FIF.

MAPS bemerker at det er en del transportkostnader som kan reduseres ved å ta en kombinasjon av tog og buss. De bemerker også at talle for mange ganger det kostnaden ville vært dersom man spiste som en normal student i perioden.

Cornelia kommer med oppklaringer rundt FIF.

CYB informerer om at de stryker kost fra søknaden. Ny søknadssum kommer da på 7038 kr

Defi bemerker at i drift av studentforeninger og utskifter av styrer, så går ofte informasjon tapt. De takker derfor for gode oppklaringer fra CYB, sier at de nå støtter den reviderte søknaden, og ønsker CYB god tur.

FUI fremmer et forslag om at alle foreningene som drar til FIF-møter kan samarbeide om dette. Slik kan priser reduseres og man ungår lettere at planen om å dra går i glemmeboka. FUI stiller seg også bak ønsket om at flere foreninger kan involvere seg i prosessen før og etter FIF-møter.

Navet bemerker at de reiser opp samtidig med CYB, men reiser hjem samme dag som møtet, slik at de bare har én natts opphold. Navet sine kostnader kommer til å ligge rundt 8400 kr.

For

  • CYB
  • Dagen
  • Navet
  • FUI
  • LI:ST
  • Defi
  • Mikro
  • ProgSys
  • Digitus

Mot

Avholdende

Vedlegg:

  1. soknad-01-cyb.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.