Møte i Fordelingsutvalget

2019-10-01

Andre møte høst 2019

Referent: Andreas Nyborg Hansen

Søknadsfrist for for neste møte i Fordelingsutvalget blir 30. september 23:59. Selve møte blir ca to uker senere. Dato tid og sted kommer ved innkallelse.

Foreløpig agenda:

Mistillitforslag

Styret jobber med å få kontakt med Maps, en uten hell. Forslaget blir trukket om en får kontakt.

Maps har ikke vært tilstede ved møte den 2019-09-11, 2019-05-15 og 2019-04-11. Dette er et brudd på §3b av utvalgets vedtekter, Styret ønsker derfor å fremme mistillit mot representanten: Maps etter §4 av vedtektene.

Selve mistillitforslaget blir tidligst behandlet Ved det Tredje møtet høst 2019

Vedlegg:

  1. søknad_DIGITUS - Søknad semesterstøtte høst 2019 (2).pdf
  2. søknad_Defi Søknad 04.09 - Søknad om midler fra FU.pdf
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.