Legge til nye møter

Legge til nye møter

Å legge til nye møter er ment å være så rett fram som mulig. Vi har valgt at Jekyll skal få lov til å utlede en del informasjon rett fra mappe- og filnavn.

Legge til en ny møteinkalling

Kopier templaten fra _posts Bytt navn til <dato>-<postnavn>.md Ikke fyll ut *attending. De dukker ikke opp i innkallingen hvis de er tomme.

For å publisere: Fjern linjen published: false, push, pull-request til master, merge

Legge til vedlegg

For å legge til vedlegg trenger man bare en post med en dato. Så lager man en mappe under meetings/<år>/<møtedato>/ her kan man legge alle mulige filer. Møte layouten legger dem da automatisk til i bunnen av ett referat/agenda.

Oppdatere innkalling to referat

Vi tar utgangspunktet i at man har en passende innkalling for møtet.

Fyll ut *attending

attending For de med stemmerett (observatører er other_attending)

Info om templaten

Sample:

layout: meeting
title: Møte template
subheadline: "Møte i Fordelingsutvalget"

time: 16:15:00
published: false
referent: "Andreas Nyborg Hansen"

attending:
  - 

not_attending:
  -

other_attending:
  -

---

* TOC
{:toc}

## Sak 1 Godkjenning av innkalling {#innkalling}
## Sak 2 Godkjenning av agenda {#agenda}
## Sak 3 Godkjenning av referat {#referat}
## Sak 4 Behandling av søknader {#soknader}
### 4.1 - {#soknad-1}
### 4.2 - {#soknad-2}
### 4.3 - {#soknad-3}
### 4.4 - {#soknad-4}
### 4.5 - {#soknad-5}
### 4.6 - {#soknad-6}

####layout ####title ####subheadline ####time ####published

attending

attending:
  - <forening>,<Representant sitt navn>
  - <forening>,<Representant sitt navn>

not_attending

not_attending For de med stemmerett som mangler

not_attending:
    - <forening>
    - <forening>

other_attenting

other_attending For andre som eventuelt er med på møte

other_attending:
  - <forening eller fritekst>,<Person sitt navn>
  - <forening eller fritekst>,<Person sitt navn>

<forening eller fritekst> resolver automatisk til en forening hvis assoc_code er oppgitt. Ellers blir det fritekst

Eksempel:

other_attending:
  - koordinator, Mathias Johan Johansen
  - foreningsfesten, Suhas Govind Joshi
  - Andre, Andreas Lind Johansen

Symbolet ---

Betyr at metadaaen som frontmatter/jekyll bruker er ferdig og Markdownen begynner herfra

Kommandoen * TOC/{:toc}

Dette er hvordan dialekten Cramdown av Markdown blir instruert i å lage en Table of content

Saker

Øverste nivå (#) er reservert tittelen på møte
Nivå 2 (##) og nedover brukes i referaret og agendaen
Underpunker i en sak bruker lister av typen -
Konklusjon markeres med ** Konsklusjon kommer her**
Se i tidligere saker for eksempler.

Ekstra: Saker kan slutte med {#soknader}. Dette brukes for å navngi URL ankeret

Eksempel:

## Sak 4 Behandling av søknader {#soknader}
### 4.1 - CYB-Prosjektstøtte rigg {#soknad-1}
- Diskusjon:
 - CYB har ikke søkt andre støtteordninger til eiendeler. Noe som bryter med retningslinjer.
 - Dette går foreningene til gode som helhet, burde bli vurdert ut i fra dette.
 - CYB kan ikke søke KS om midler, grunnet 6. år gammel lang avtale med studentparlamentet rundt innkjøp at sceneutstyr. Kun RF regi kan søke KS om slik støtte.
 - Kan en søke instituttet om dette?
  - Antageligvis ikke, da instituttet ikke vil støtte så store innkjøp som ikke går instituttet direkte til gode. Det er studentene som ønsker scene.
 - Kan dette vente til neste møte? Utstyret trengs ikke før fadderuka.
  - Ikke sikkert. Det er behandlingstid i alle stiftelser, man vil kanskje ikke rekke det.
- Merknader:
 - Utstyret må stilles disponibelt for andre foreninger.
 - Skal prøve å ettersøke ved andre stiftelser

**Godkjenning enstemmig med merknader - 110 153,65 kr** 
Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.