Foreninger

Foreninger

Legge til en ny forening

###Legg til en ny føring i _data/associations.yml

assoc_tag:
  name:  "Assoc_name"
  real:  "The full name of the associations"
  url:  "associations.hacky.software"
  tagline:"The bestest association og the associations"
  former:
   - assoc_last_tag

assoc_tag

Taggen man skal bruke for å referere til foreningen

name

Navnet foreningen normalt sett bruker

real

Det fulle navnet til foreningen

url

Foreningen sin nettside eller Studord siden til SiO om dem

tagline

Tagline hvis de har det

former

En liste med tidligere assoc_tag tags. Brukes når en foreningen bytter navn. Feks prognett -> progsys.
Dette lar oss da mer presist reflektere hvilken foreningn det er snakk om i referater.

Legg til en side under _associations

Denne siden må som en minimum inneholde

  ---
  layout: assoc_page
  ---

Videre kan den inneholde hva som er ønsket som en header til listen over søknader foreningen har sendt inn.

Oppdarere metadataen til en forening

Oppdater innholdet i _data/associations.yml

Rediger

Denne siden er åpen kildekode. Hjelp oss med å forbedre den.