ifi-avis

Også kjent som output.

Output er studentavisen ved Institutt for Informatikk ved UiO. Vi lager informative og underholdende artikler og gir ut avisen to ganger i året.

Søknader fra ifi-avis