Jeanette Kirkerud

Også kjent som Sekretær.

Referent-, søknads- og rapporteringsansvarlig i Fordelingsutvalget.

Denne rollen er tidligere kjent som: Økonomiansvarlig

Innehavere av rolle