Andreas Nyborg Hansen

Også kjent som Økonomiansvarlig.

Referent-, søknads- og rapporteringsansvarlig i Fordelingsutvalget

Innehavere av rolle